IBL
Produkcja biomasy na cele energetyczne i papiernicze w plantacjach topolowych

30
gru
2019

12 grudnia br. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się seminarium naukowe dotyczące produkcji biomasy na cele energetyczne i papiernicze w plantacjach topolowych o krótkich i średnich cyklach produkcyjnych.

   Seminarium było podsumowaniem prac zrealizowanych w ramach projektu pt. ,,Określenie możliwości produkcyjnych drewna do celów energetycznych i papierniczych w plantacjach topolowych o krótkim i średnim cyklu rotacji" realizowanego przez Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych IBL pod kierownictwem dr inż. Marzeny Niemczyk.

Dr inż. Marzena Niemczyk z Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych IBL

   Seminarium otworzył Zastępca Dyrektora IBL ds. Ekonomicznych dr hab. Piotr Gołos, który powitał gości i odczytał list przygotowany na tę okoliczność przez Ministra Środowiska Pana Michała Wosia. Następnie poprosił o moderowanie seminarium zastępcę kierownika Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych dr. inż. Wojciecha Gila.

Dr hab. Piotr Gołos, Zastępca Dyrektora IBL ds. Ekonomicznych

   Referaty prezentowane podczas seminarium przybliżały kolejno aspekty poruszane w temacie badawczym, od doboru odpowiednich odmian do uprawy w klimatycznych warunkach Polski (dr inż. Marzena Niemczyk), poprzez ich wartość energetyczną (dr hab. Krzysztof Mudryk, dr inż. Marcin Jewiarz i dr hab. Marek Wróbel - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) i papierniczą (dr Edyta Małachowska – SGGW w Warszawie), technologię wegetatywnego rozmnażania najcenniejszych klonów w celu umożliwienia masowej produkcji wysokiej jakości materiału sadzeniowego (dr Iwona Szyp-Borowska - IBL), aż po dostępność gruntów nieleśnych znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych do zakładania plantacji topolowych (dr inż. M. Niemczyk). Ekonomiczne aspekty produkcji biomasy na plantacjach topolowych w krótkim i średnim cyklu, które podsumowywały różne aspekty prowadzenia plantacji, zostały omówione przez dr. hab. Adama Kaliszewskiego (IBL).

Dr hab. Krzysztof Mudryk z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Dr Edyta Małachowska z Katedry Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym SGGW w Warszawie

   W wyniku przeprowadzonych badań m.in. stwierdzono, że plantacyjna uprawa topoli w średnim cyklu produkcji (około 20 lat), w przeciwieństwie do cykli krótkich, stanowi opłacalną opcję produkcji surowca drzewnego. Na wynik ekonomiczny przedsięwzięcia istotny wpływ ma sposób prowadzenia plantacji (więźba, zabiegi hodowlane, dobór odmiany), a także roczne sumy opadów, długość okresu wegetacyjnego i typ gleby, które różnicują produkcyjność i tym samym opłacalność zakładania plantacji w różnych warunkach przyrodniczych. Podkreślono ponadto konieczność testowania nowych odmian w warunkach przyrodniczych i klimatycznych przyszłego miejsca produkcji biomasy. Dr inż. Niemczyk nakreśliła także przyszłe perspektywy rozwoju badań nad topolą.

Uczestnicy seminarium

   Seminarium okazało się doskonałą platformą do wymiany doświadczeń pomiędzy referującymi i przybyłymi gośćmi.

Opracowanie: Marzena Niemczyk

Zdjęcia: Przemysław Szmit

TAGI: plantacje seminarium


Więcej Informacji

Co zmniejsza ryzyko negatywnych interakcji pomiędzy wilkami i psami?

Wyniki badań dotyczących interakcji pomiędzy wilkami i psami naukowcy z IBL: Andżelika Haidt i Radosław Gawryś oraz Maciej Szewczyk z Uniwersytetu Gdańskiego opublikowali w piśmie "Animals"....więcej »

Ruszyła rejestracja uczestników na konferencję Środowisko Informacji 2021!

Już 25 listopada br. rozpocznie się jedno z największych w Polsce spotkań specjalistów zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i aktywnym udostępnianiem informacji i danych cyfrowych o środowisku i jego ochronie....więcej »

Seminarium wyjazdowe Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych

Punktualnie o godzinie 9.00 na leśnej polanie w miejscowości Truskaw, 7. października 2021 r. rozpoczęło się pierwsze w historii Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych – seminarium wyjazdowe....więcej »

120 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego w Katowicach

W dniach 9-11 września 2021 r. w Katowicach odbył się 120 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego, któremu towarzyszyły sesje naukowe: „Sylwan - dwa wieki historii leśnego czasopisma naukowego” oraz „Wyzwania dla gospodarki leśnej w warunkach globalnych zmian w środowisku”....więcej »