IBL
Prof. dr hab. Andrzej Klocek - promotor nowoczesnej ekonomiki leśnictwa.

23
lis
2016

Z okazji 80-lecia urodzin i 55-lecia pracy naukowej prof. dr. inż. Andrzeja Klocka w dniu 23 listopada 2016 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się seminarium naukowe pt. „Prof. dr hab. Andrzej Klocek - promotor nowoczesnej ekonomiki leśnictwa”.

Prof. dr hab. Andrzej Klocek

   Prof. dr. hab. Andrzej Klocek jest wybitnym naukowcem, którego zainteresowania ekonomiką leśnictwa przejawiały się już od czasów studiów na Wydziale Leśnym SGGW w latach 1954-1960. Pracę magisterską pt. „Badania opłacalności chłopskiej gospodarki leśnej na przykładzie lasów wsi Frydman w pow. nowotarskim” wykonał w Katedrze Ekonomiki Leśnictwa pod kierunkiem prof. dr. Rudolfa Fromera, uzyskując w 1960 r. dyplom magistra inżyniera leśnictwa.

   W 1961 r. rozpoczął pracę w Zespole Leśnictwa, Przemysłu Drzewnego i Papierniczego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, a następnie został zatrudniony w Katedrze Ekonomiki Leśnictwa SGGW. W 1968 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Metody oceny ekonomicznej efektywności inwestycji w gospodarstwie leśnym”, a w 1976 r. obronił rozprawę habilitacyjną pt. „Rachunek ekonomiczny regulacji użytkowania rębnego drzewostanów”. Obie prace zostały wyróżnione ministerialnymi nagrodami indywidualnymi III stopnia. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk leśnych otrzymał w 1987 r. W czasie pracy na SGGW Profesor Andrzej Klocek przez dwie kadencje pełnił funkcję prodziekana Wydziału Leśnego (1978-1984) oraz kierownika Zakładu Ekonomiki i Organizacji Leśnictwa (1979-1982) i kierownika Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Leśnych (1987-1990).

   Z dniem 1 maja 1990 r. Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa powołał Profesora Andrzeja Klocka na stanowisko dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa, które pełnił przez trzy kadencje do 30 listopada 2008 r.

   Laureat wielu nagród i wyróżnień, honorowy członek licznych stowarzyszeń i organizacji, pomysłodawca Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL, autor kilkuset artykułów naukowych, książek, rozpraw i monografii. Opiekun kilkudziesięciu prac magisterskich na Wydziale Leśnym SGGW, kilkunastu przewodów doktorskich, założyciel studiów doktoranckich w IBL. Wszystkie osiągnięcia dydaktyczne, naukowo-badawcze i organizacyjne Pana Profesora zostały opisane w jubileuszowym wydawnictwie pt. „Życiorys i wykaz publikacji prof. dr. hab. Andrzeja Klocka” (PDF).

Uczestnicy jubileuszowego seminarium

   W seminarium jubileuszowym wzięło udział liczne grono osób: prof. dr hab. Jan Szyszko, Minister Środowiska, dr inż. Konrad Tomaszewski, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, dr inż. Krzysztof Janeczko, zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, mgr inż. Jarosław Piekutin, naczelnik Wydziału Analiz Ekonomicznych i Planowania DGLP, dr inż. Janusz Zaleski, Główny Konserwator Przyrody w latach 2009-2014, prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, Przewodniczący ZG Polskiego Towarzystwa Leśnego, prof. dr hab. Piotr Paschalis-Jakubowicz, Przewodniczący ZG Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, prof. dr hab. Tomasz Borecki, Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Lasu, dr inż. Janusz Dawidziuk, Dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, dr inż. Edward Lenart, wieloletni dyrektor Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska, mgr Andrzej Nowakowski, dr inż. Jerzy Smykała i dr inż. Andrzej Rodziewicz – byli Dyrektorzy Generalni Lasów Państwowych, ksiądz kanonik Wiktor Ojrzyński, duszpasterz mazowieckich leśników, Profesor Gerhard Oesten z Uniwersytetu we Freiburgu, mgr inż. Piotr Grygier i dr inż. Kazimierz Szabla, wieloletni dyrektorzy RDLP w Poznaniu i Katowicach, jak również wielu byłych współpracowników, przyjaciół oraz członkowie rodziny Profesora: małżonka Hanna, córka Magdalena, Państwo Elżbieta i Marcin Giel, Stanisława i Don Nielsen, Joanna Atkins i Magdalena Czubernat-Bigaj.

Gości przybyłych na Jubileusz Profesora Andrzeja Klocka przywitał dr hab. Janusz Czerepko, dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa

   Po wystąpieniu dr. hab. Janusza Czerepko, dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa, który przywitał przybyłych Gości i przedstawił zasługi dostojnego Jubilata, jako pierwszy głos zabrał prof. dr hab. Jan Szyszko, Minister Środowiska, który wyznał, że ten dzień jest również dla niego dniem szczególnym, gdyż równo 55 lat temu poznał Jubilata na Wydziale Leśnym SGGW zdając u Niego egzamin z ekonomiki leśnictwa. Minister podkreślił, że od lat jest pełen podziwu dla pracy organizacyjnej Jubilata, a to, że Instytut Badawczy Leśnictwa jest jednym z lepszych instytutów resortowych, to w dużej mierze jest zasługą jego wieloletniego dyrektora Profesora Andrzeja Klocka.

Prof. dr hab. Jan Szyszko, Minister Środowiska

   Następnie ciepłe słowa pod adresem Jubilata złożył dyrektor dr inż. Konrad Tomaszewski, dziękując za to, że pod kierunkiem Profesora utworzył się Instytut Badawczy Leśnictwa w obecnej formie - instytucja nie do przecenienia. Jednocześnie dyrektor Konrad Tomaszewski uchylił rąbka tajemnicy, że Profesor Andrzej Klocek został laureatem Diamentowego Kordelasa Leśnika Polskiego, a jego wręczenie nastąpi podczas uroczystości wigilijnej z udziałem wszystkich dyrektorów regionalnych LP i duszpasterzy leśników w grudniu br.

Dr inż. Konrad Tomaszewski, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

   Dalszą część seminarium jubileuszowego poprowadził prof. dr hab. Stanisław Zając, wieloletni współpracownik Jubilata.

   Zostały wygłoszone trzy referaty jubileuszowe:

  • „Wkład prof. dr. hab. Andrzeja Klocka w rozwój nowoczesnej gospodarki leśnej” – dr inż. Kazimierz Szabla, RDLP w Katowicach,

  • „Profesor Andrzej Klocek – wychowawca nowych pokoleń ekonomistów leśnych” – dr inż. Arkadiusz Gruchała, Wydział Leśny SGGW,

  • „Działalność i dorobek naukowy Profesora Andrzeja Klocka” – dr hab. Lech Płotkowski, Wydział Leśny SGGW i prof. dr hab. Stanisław Zając, IBL.

   Uczestnicy seminarium w licznych życzeniach skierowanych do Jubilata podkreślali jego ogromny wkład w rozwój badań leśnych z zakresu ekonomiki i zarządzania oraz niezwykłą serdeczność, ciepło, wręcz opiekuńczość, którymi wciąż nas wszystkich otacza.

   Swoje adresy przesłali: dr Edward Janiak, biskup kaliski, prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, Przewodniczący Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN, prof. dr hab. Janusz M. Sowa, Przewodniczący Rady Naukowej IBL, dr. Micheael Egidius Luthardt, Dyrektor Centrum Kompetencji Leśnej w Eberswalde, prof. dr hab. Andrzej Szujecki, prof. dr hab. Jan Zajączkowski i prof. dr hab. Tomasz Wodzicki.

Podziękowania dla dostojnego Jubilata od pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa

   Podczas seminarium zaprezentowano wystawę zdjęć i dokumentów obrazujących życie i działalność naukową prof. dr. hab. Andrzeja Klocka oraz wystawę publikacji i opracowań naukowych dostojnego Jubilata.

W prezencie od współpracowników z Wydziału Leśnego SGGW Jubilat otrzymał obrazy przedstawiające jego rodzinny dom

   Na końcu dr hab. Janusz Czerepko jeszcze raz podziękował wszystkim przybyłym Gościom, którzy zaszczycili swoją obecnością uroczystość oraz przekazali ciepłe słowa i życzenia pod adresem dostojnego Jubilata.

Pamiątkowe zdjęcie Jubilata w gronie członków rodziny, przyjaciół i współpracowników z IBL

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Jubileuszu w FOTOGALERII oraz filmu autorstwa Pana Jacka Frankowskiego na YOUTUBE.

 

Opr. Artur Sawicki

Fot. Leszek Kruczek, Artur Sawicki

LISTY GRATULACYJNE (PDF)

TAGI: uroczystość ibl jubileusz seminarium


Więcej Informacji

Studia podyplomowe "Ochrona przeciwpożarowa lasu"

Trwa rekrutacja na trzecią edycję studiów podyplomowych „Ochrona przeciwpożarowa lasu” organizowanych wspólnie przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej i Instytut Badawczy Leśnictwa....więcej »

Inauguracja Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa kadencji 2017-2021

6 lipca 2017 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa kadencji 2017-2021, w którym obok Członków Rady Naukowej, uczestniczył dr Jacek Krawczyk, Dyrektor Departamentu Leśnictwa...więcej »

Szkolenie z metodyki monitoringu siedlisk i gatunków

W dniach 3-5 lipca 2017 roku w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się szkolenie na temat aktualnych problemów metodycznych w prowadzeniu monitoringu przyrodniczego pt.: „METODYKA WYKONYWANIA MONITORINGU SIEDLISK, ROŚLIN i ZWIERZĄT W TEORII I PRAKTYCE”....więcej »

Pan prof. dr hab. Tytus Karlikowski laureatem Medalu im. Jana Teodora Hausbrandta Instytutu Badawczego Leśnictwa za zasługi dla rozwoju nauk leśnych w 2017 roku

22 czerwca 2017 r., podczas ostatniego posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa skróconej kadencji 2016-2020, miał miejsce podniosły moment wręczenia Medalu im. Jana Teodora Hausbrandta Instytutu Badawczego Leśnictwa za zasługi dla rozwoju nauk leśnych za rok 2017....więcej »

„Naukowcy na start” - II Bieg Instytutu Badawczego Leśnictwa

27 maja 2017 r. na terenie Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz Nadleśnictwa Chojnów odbył się II Bieg Instytutu Badawczego Leśnictwa „Naukowcy na start”. W rywalizacji sportowej udział wzięło 107 biegaczy i biegaczek, natomiast w całym wydarzeniu około 200 osób....więcej »

Aktualna problematyka badawcza z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu

23 maja 2017 roku w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się seminarium naukowe pt. „Aktualna problematyka badawcza z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu" zorganizowane przez Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu IBL (LOPL)....więcej »

Jubileuszowy Dzień Informacyjny LIFE 2017

25 kwietnia 2017 roku odbył się dziesiąty Jubileuszowy Dzień Informacyjny LIFE 2017 (Sangate Hotel Airport, Warszawa). W ten sposób zainaugurowany został nabór wniosków do Programu LIFE w 2017 roku, który rozpoczął się z dniem ogłoszenia konkursu, tj. 28 kwietnia 2017 r....więcej »

Profesor Eugeniusz Bernadzki - wybitny leśnik, naukowiec i nauczyciel akademicki

11 maja 2017 r. w Suchedniowie odbyła się konferencja poświęcona pamięci Profesora Eugeniusza Bernadzkiego, pt. „Idee hodowlane prof. dr. hab. Eugeniusza Bernadzkiego a wielofunkcyjna gospodarka leśna”....więcej »

Seminarium naukowe pt. „Odnowienie naturalne dębu w drzewostanach sosnowych a zoochoria”

10 maja 2017 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się seminarium naukowe pt. „Odnowienie naturalne dębu w drzewostanach sosnowych a zoochoria”....więcej »

Ochrona przeciwpożarowa lasu w obliczu zmian klimatycznych

W dniach 26-27 kwietnia 2017 roku w Aix-en Provence (Francja) odbyło się seminarium pt. "Forest Fires, a growing risk due to climate change" poświęcone zagadnieniom ochrony przeciwpożarowej lasu w obliczu zmian klimatycznych....więcej »