PROFOREST

Ochrona zasobów leśnych w Europie Środkowej

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Zakończony

Okres realizacji

-

Nr umowy

Źródło finansowania

Kwota finansowania

Beneficjent

Koordynator / Komórka wiodąca

Kierownik projektu

Zobacz stronę projektu

Opis projektu

Cele projektu

Charakterystyka projektu

Zakres uczestnictwa IBL

Wykonawcy projektu

Partnerzy