Zwiększenie stabilności i odporności biologicznej lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Zakończony

Okres realizacji

12.08.2010 - 31.12.2012

Nr umowy

376/2010/Wn-07/OP-WK/D

Źródło finansowania

Kwota finansowania

Beneficjent

Koordynator / Komórka wiodąca

Kierownik projektu

Zobacz stronę projektu

Opis projektu

 

Przedsięwzięcie ma na celu objęcie kontrolą istniejących czynników zagrażających stabilności i odporności biologicznej lasu. Będą temu służyły: przebudowa składu gatunkowego realizowana w ramach cięć odnowieniowych, wprowadzanie gatunków liściastych w postaci podsadzeń produkcyjnych i dolesień oraz szereg zabiegów ochronnych.
Powstanie obiektu rekreacyjno – dydaktycznego pozwoli ponadto ukierunkować ruch turystyczny na tym obszarze i zwiększy możliwość pełnienia przez las funkcji społecznych.

 

 

Cele projektu

Charakterystyka projektu

Zakres uczestnictwa IBL

Wykonawcy projektu

Partnerzy

Materiały do pobrania