Zakup aparatury pomiarowej, rejestracyjnej i analitycznej wykorzystywanej w pracach monitoringu lasu na stałych powierzchniach obserwacyjnych I rzędu, powierzchniach monitoringu intensywnego i w laboratorium analiz chemicznych

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Zakończony

Okres realizacji

01.06.2010 - 30.06.2011

Nr umowy

456/2010/Wn50/MN-AP/D

Źródło finansowania

Kwota finansowania

Beneficjent

Koordynator / Komórka wiodąca

Kierownik projektu

Zobacz stronę projektu

Opis projektu

Cele projektu

Charakterystyka projektu

Zakres uczestnictwa IBL

Wykonawcy projektu

Partnerzy

Materiały do pobrania