IBL
Publiczne obrony rozpraw doktorskich Panów mgr. inż. Miłosza Tkaczyka i mgr. inż. Sławomira Kryżara.

30
paź
2018

25 października 2018 r. podczas X posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa odbyły się publiczne obrony rozpraw doktorskich Panów mgr. inż. Miłosza Tkaczyka i mgr. inż. Sławomira Kryżara.

   Doktorant mgr inż. Miłosz Tkaczyk zaprezentował rozprawę pt. „Rola gatunków z rodzaju Phytophthora w zamieraniu drzewostanów dębowych na terenie Płyty Krotoszyńskiej", której promotorem był dr hab. Tomasz Oszako z Zakładu Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa, a promotorem pomocniczym dr inż. Robert Tomusiak z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Mgr inż. Miłosz Tkaczyk podczas obrony rozprawy doktorskiej

   Recenzentami rozprawy doktorskiej byli: dr hab. Marta Aleksandrowicz-Trzcińska z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz prof. dr hab. Małgorzata Mańka z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

   Również na tym samym posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Sławomira Kryżara.

Mgr inż. Sławomir Kryżar podczas obrony rozprawy doktorskiej

   Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ struktury drzewostanu na różnorodność gatunkową fitocenozy podgórskiej dąbrowy acidofilnej Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae Hilitzer 1932". Promotorem rozprawy doktorskiej był dr hab. Janusz Czerepko z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.

   Recenzenci: dr hab. Paweł Rutkowski z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dr hab. Jerzy Skrzyszewski z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.

   Obrony zakończyły się sukcesem i Rada Naukowa podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk leśnych w dyscyplinie leśnictwo Panom mgr. inż. Miłoszowi Tkaczykowi i mgr. inż. Sławomirowi Kryżarowi.

Przewodniczący Rady Naukowej IBL prof. dr hab. Janusz Sowa składa gratulacje dr. inż. Miłoszowi Tkaczykowi

Przewodniczący Rady Naukowej IBL prof. dr hab. Janusz Sowa składa gratulacje dr. inż. Sławomirowi Kryżarowi

   Obu Panom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej.

 

Opr. Joanna Szewczykiewicz

Fot. Przemysław Szmit

TAGI: ibl doktorat przewód doktorski obrona


Więcej Informacji

VIII edycja Konkursu fotograficznego pt. "Las jakiego nie znamy"

Dyrekcja Instytutu Badawczego Leśnictwa ogłasza VIII edycję Konkursu fotograficznego pt. "Las jakiego nie znamy", w roku jubileuszowym pt. „IBL JAKIEGO NIE ZNAMY”....więcej »

Wytwarzanie energii z biomasy leśnej - dobrym rozwiązaniem w dobie kryzysu klimatycznego i ekologicznego

Krótka polemika ze stanowiskiem Greenpeace Polska pt. „Czy spalanie polskich lasów to recepta na kryzys wywołany pandemią czy próba zwiększenia zysków koncernu Lasy Państwowe?” (2 lipca 2020 r.) i z komentarzem pt. „Walka o martwe drewno i polskie lasy”, do projektu zmiany ustawy o OZE, autorstwa Marty Grundland, koordynatorki kampanii przyrodniczej w Greenpeace Polska....więcej »

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna w kadencji 2020-2023

W 2020 roku rozpoczęła się nowa kadencja Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN, do którego wybranych zostało czworo pracowników IBL: dr hab. Janusz Czerepko, prof. dr hab. Dorota Dobrowolska, prof. dr hab. Wojciech Grodzki i dr hab. Krzysztof Stereńczak....więcej »