IBL
Publiczne obrony rozpraw doktorskich Panów mgr. inż. Miłosza Tkaczyka i mgr. inż. Sławomira Kryżara.

30
paź
2018

25 października 2018 r. podczas X posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa odbyły się publiczne obrony rozpraw doktorskich Panów mgr. inż. Miłosza Tkaczyka i mgr. inż. Sławomira Kryżara.

   Doktorant mgr inż. Miłosz Tkaczyk zaprezentował rozprawę pt. „Rola gatunków z rodzaju Phytophthora w zamieraniu drzewostanów dębowych na terenie Płyty Krotoszyńskiej", której promotorem był dr hab. Tomasz Oszako z Zakładu Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa, a promotorem pomocniczym dr inż. Robert Tomusiak z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Mgr inż. Miłosz Tkaczyk podczas obrony rozprawy doktorskiej

   Recenzentami rozprawy doktorskiej byli: dr hab. Marta Aleksandrowicz-Trzcińska z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz prof. dr hab. Małgorzata Mańka z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

   Również na tym samym posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Sławomira Kryżara.

Mgr inż. Sławomir Kryżar podczas obrony rozprawy doktorskiej

   Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ struktury drzewostanu na różnorodność gatunkową fitocenozy podgórskiej dąbrowy acidofilnej Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae Hilitzer 1932". Promotorem rozprawy doktorskiej był dr hab. Janusz Czerepko z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.

   Recenzenci: dr hab. Paweł Rutkowski z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dr hab. Jerzy Skrzyszewski z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.

   Obrony zakończyły się sukcesem i Rada Naukowa podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk leśnych w dyscyplinie leśnictwo Panom mgr. inż. Miłoszowi Tkaczykowi i mgr. inż. Sławomirowi Kryżarowi.

Przewodniczący Rady Naukowej IBL prof. dr hab. Janusz Sowa składa gratulacje dr. inż. Miłoszowi Tkaczykowi

Przewodniczący Rady Naukowej IBL prof. dr hab. Janusz Sowa składa gratulacje dr. inż. Sławomirowi Kryżarowi

   Obu Panom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej.

 

Opr. Joanna Szewczykiewicz

Fot. Przemysław Szmit

TAGI: ibl doktorat przewód doktorski obrona


Więcej Informacji

Awanse naukowe pracowników IBL grudzień 2019

19 grudnia 2019 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa podjęła uchwałę w sprawie nadania mgr. inż. Adamowi Wójcickiemu stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne....więcej »

Produkcja biomasy na cele energetyczne i papiernicze w plantacjach topolowych

12 grudnia br. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się seminarium naukowe dotyczące produkcji biomasy na cele energetyczne i papiernicze w plantacjach topolowych o krótkich i średnich cyklach produkcyjnych....więcej »

Malezyjski problem - polskie rozwiązanie

W dniach 9-11 grudnia 2019 r. Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu IBL gościło delegację z Malezji....więcej »

Seminarium naukowe pt. "Ślady pożarów w drzewostanach z udziałem sosny i dębu w Puszczy Białowieskiej"

13 grudnia br. w Zakładzie Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży odbyło się seminarium naukowe dotyczące historii pożarów i ich wpływu na rozwój drzewostanów z udziałem dębu i sosny w Puszczy Białowieskiej....więcej »