Opracowanie: Artur Sawicki ZIN
IBL
Regulacje prawne i finansowe oraz działania w zakresie leśnictwa w ramach polityk Unii Europejskiej

01
sty
2008

Nakładem Instytutu Badawczego Leśnictwa ukazała się książka autorstwa: Stanisława Zająca, Adama Sikory i Wojciecha Rzewuskiego pt. „Regulacje prawne i finansowe oraz działania w zakresie leśnictwa w ramach polityk Unii Europejskiej”.

W książce przedstawiono regulacje prawne oraz polityki krajów Unii Europejskiej dotyczące lasów i leśnictwa, instrumenty finansowe Unii Europejskiej oraz warunki korzystania ze środków pomocowych przez gospodarkę leśną w Polsce. Opisano również instytucje oraz organy unijne odpowiedzialne za podejmowanie decyzji dotyczących lasów i leśnictwa, a także sposoby kształtowania polityki leśnej w Unii Europejskiej.

    W publikacji dokonano przeglądu i sporządzono charakterystykę regulacji prawnych oraz dokumentów pozaprawnych Unii Europejskiej w ramach takich dziedzin, jak:

· rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa

· ochrona lasów

· handel drewnem

· rozwój współpracy w leśnictwie

· statystyka leśna

· badania leśne

· leśny materiał reprodukcyjny

· energia w leśnictwie

· zasoby genetyczne w leśnictwie

    Ważnym elementem opracowania jest opisanie instrumentów finansowych Unii Europejskiej, najistotniejszych z punktu widzenia polskiego leśnictwa, m.in. omówienie prawnych i ekonomicznych sposobów rozdzielania dotacji kierowanych do polskiego leśnictwa na lata 2007-2013.

    Publikacja została sfinansowana przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych. Nakład wynosi 1000 egzemplarzy.

Książka jest dostępna w czytelni Biblioteki IBL w Sękocinie Starym.

TAGI: archiwum aktualnosci


Więcej Informacji

Ruszyła rejestracja uczestników na konferencję Środowisko Informacji 2021!

Już 25 listopada br. rozpocznie się jedno z największych w Polsce spotkań specjalistów zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i aktywnym udostępnianiem informacji i danych cyfrowych o środowisku i jego ochronie....więcej »

Seminarium wyjazdowe Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych

Punktualnie o godzinie 9.00 na leśnej polanie w miejscowości Truskaw, 7. października 2021 r. rozpoczęło się pierwsze w historii Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych – seminarium wyjazdowe....więcej »

120 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego w Katowicach

W dniach 9-11 września 2021 r. w Katowicach odbył się 120 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego, któremu towarzyszyły sesje naukowe: „Sylwan - dwa wieki historii leśnego czasopisma naukowego” oraz „Wyzwania dla gospodarki leśnej w warunkach globalnych zmian w środowisku”....więcej »

Przywracanie przyrody do naszego życia

Stanowisko Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk w sprawie Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 „Przywracanie przyrody do naszego życia”...więcej »