Rejonizacja ognisk gradacyjnych chrabąszczowatych na terenie Polski

Baza zawiera informację o występowaniu chrabąszczy na terenie Polski.

 1. Baza - Rejonizacja ognisk gradacyjnych chrabąszczowatych na terenie Polski.
 1. Źródło oraz częstotliwość zasilania:
 • Raz w roku

 1. Gromadzone dane (atrybuty):
 • Nadleśnictwo, RDLP, Adres; 
 • Powierzchnia według kategorii użytków w hektarach: szkółki;
 • Powierzchnia według kategorii użytków w hektarach: odnowienia;
 • Powierzchnia według kategorii użytków w hektarach: zalesienia;
 • Powierzchnia według kategorii użytków w hektarach: plantacje;
 • Powierzchnia według kategorii użytków w hektarach: poprawki i dolesienia;
 • Pędraki 1 roczne;
 • Pędraki 2 letnie;
 • Pędraki 3 letnie i starsze;
 • Szczep mieszany;
 • Poczwarki;
 • Rojka chrabąszczy;
 • Gatunek chrabąszcza;
 • Liczba szczepów.
 1. Szacunkowa liczba rekordów (stan na 2013r.):
 • 32066
 1. Kontakt do Autorów danych:

Źródło danych

Zakład Ochrony Lasu

Odpowiedzialny za zbiór danych

dr inż. Tomasz Jabłoński, dr inż. Grzegorz Tarwacki