Seminarium naukowe pt. „Charakterystyka genetyczna i różnorodność biologiczna starodrzewów z sosną zwyczajną w Kampinoskim Parku Narodowym”

20
lut
2020

20 lutego br. w sali konferencyjnej Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie odbędzie się seminarium naukowe pt. „Charakterystyka genetyczna i różnorodność biologiczna starodrzewów z sosną zwyczajną w Kampinoskim Parku Narodowym”.

   

 

PROGRAM
10.00–10.25Otwarcie seminarium
10.25–10.45
Nauka w ochronie różnorodności biologicznej na poziomie genetycznym 
- dr inż. Jan Matras, Instytut Badawczy Leśnictwa
10.45–11.00
Wprowadzenie do tematu badawczego – główne cele projektu
- dr inż. Łukasz Tyburski, Kampinoski Park Narodowy
11.00–11.30
Zmienność i różnorodność genetyczna wybranych starodrzewów Kampinoskiego Parku Narodowego na podstawie markerów jądrowego i chloroplastowego DNA 
– dr inż. Paweł Przybylski, Instytut Badawczy Leśnictwa
11.30–11.50
Wybrane cechy gleb Kampinoskiego Parku Narodowego 
- dr hab. Paweł Rutkowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
11.50–12.10 Przerwa kawowa
12.10–12.40
Różnorodność gatunkowa wybranych starodrzewów Kampinoskiego Parku Narodowego na podstawie zdjęć fitosocjologicznych i struktury gatunkowej podszytu badanych populacji
– mgr inż. Maciej Ziemiański (Uniwersytet Warszawski), dr inż. Paweł Przybylski (Instytut Badawczy Leśnictwa)
12.40–13.10
Pomiar przewodnictwa drzew jako narzędzie do długoterminowych badań ekologicznych
– dr hab. Paweł Rutkowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
13.10–13.30
Potencjał reprodukcyjny starodrzewów Kampinoskiego Parku  Narodowego, ocena na podstawie szacunkowej i rzeczywistej oceny jakości i efektywności nasion
- dr inż. Szymon Jastrzębowski, Instytut Badawczy Leśnictwa
13.30–13.55
Zrealizowany urodzaj nasion badanych drzewostanów Kampinoskiego Parku Narodowego w symulowanych warunkach siedliska: pożar, buchtowisko
– dr inż. Paweł Przybylski, Instytut Badawczy Leśnictwa
13.55–14.20
Stan zdrowotny sosny w starodrzewach Kampinoskiego Parku Narodowego na podstawie współczynnika defoliacji i ażurowości koron drzew próbnych
- dr inż. Łukasz Tyburski, Kampinoski Park Narodowy
14.20–14.35
Podsumowanie i plany badawcze
- dr inż. Paweł Przybylski (Instytut Badawczy Leśnictwa), dr inż. Łukasz Tyburski (Kampinoski Park Narodowy)
14-35–15.10Dyskusja
15.10–16.00Lunch

 

Szczegółowe informacje

dr inż. Paweł Przybylski, tel. 22 715 03 37, e-mail: p.przybylski@ibles.waw.pl
oraz dr inż. Łukasz Tyburski, tel. 22 722 60 01 wew. 332, e-mail: ltyburski@kampinoski-pn.gov.pl
 

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 14 lutego br.:
tel. 22 722 60 01 wew. 332, e-mail: ltyburski@kampinoski-pn.gov.pl

 

Szczegóły

  • Miejsce: Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, sala konferencyjna w budynku dyrekcji
  • Termin: 20 luty 2020 10:00 - 20 luty 2020 16:00
  • Opiekun: dr inż. Paweł Przybylski
  • telefon: 22 7150 337
  • e-mail: P.Przybylski@ibles.waw.pl

Materiały do pobrania