Seminarium naukowe pt. „Monitoring oraz metody ograniczania liczebności populacji kornika ostrozębnego i przypłaszczka granatka w drzewostanach sosnowych”.

25
lis
2020

25 listopada br. o godzinie 10:00, w Instytucie Badawczym Leśnictwa odbędzie się drogą zdalną seminarium naukowe pt. „Monitoring oraz metody ograniczania liczebności populacji kornika ostrozębnego Ips acuminatus i przypłaszczka granatka Phaenops cyanea w drzewostanach sosnowych”.

Żer kornika ostrozębnego (Ips acuminatus) Fot. C. Bystrowski

   W trakcie seminarium zostaną zaprezentowane wyniki badań uzyskane w latach 2016-2020, w trakcie realizacji tematu badawczego finansowanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych. 

PROGRAM

10:00–10:10 Powitanie uczestników (Iwona Skrzecz – Instytut Badawczy Leśnictwa)

10:10–10:30 Monitoring oraz metody ograniczania liczebności populacji kornika ostrozębnego Ips acuminatus (Gyll.) (Radosław Plewa – Instytut Badawczy Leśnictwa)

10:30–10:50 Monitoring oraz metody ograniczania liczebności  populacji przypłaszczka granatka Phaenops cyanea (Fabr.) w drzewostanach sosnowych (Alicja Sowińska i Wojciech Janiszewski – Instytut Badawczy Leśnictwa)

10:50–11:10 Biogrupy pozostawiane na zrębach jako miejsca rozmnażania się ważniejszych szkodników wtórnych sosny  (Grzegorz Tarwacki – Instytut Badawczy Leśnictwa)

11:10–11:20 Przerwa techniczna

11:20–12:30 Dyskusja

Szczegóły

  • Miejsce: Instytut Badawczy Leśnictwa - seminarium w formie online
  • Termin: 25 listopad 2020 10:00 - 25 listopad 2020 13:00
  • Opiekun: Prof. dr hab. Iwona Skrzecz
  • e-mail: zol@ibles.waw.pl