IBL
Seminarium naukowe pt. "Pustynia industriogenna oraz wieloletnie zmiany ekosystemów leśnych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym"

28
kwi
2016

21 kwietnia 2016 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa odbyło się seminarium naukowe pt. „Pustynia industriogenna oraz wieloletnie zmiany ekosystemów leśnych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym”

          Seminarium było podsumowaniem wyników kompleksowych badań i analiz. Spotkanie miało wyjątkowy charakter jako interesujący dwugłos przedstawicieli Huty Cynku Miasteczko Śląskie – mgr. inż. Marcina Pyrasa i mgr. Sebastiana Paruzela z Działu Ochrony Środowiska oraz ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauk, systematycznie badających zmiany środowiska leśnego GOP-u zachodzące pod wpływem imisji przemysłowych.
Seminarium otworzył i przywitał przybyłych gości Dyrektor IBL dr hab. Janusz Czerepko oraz podkreślił znaczenie dla praktyki leśnej badań oceny skutków antropopresji na ekosystemy leśne.


Dyrektor IBL dr hab. Janusz Czerepko, prof. nadzw.

          Wprowadzeniem w problematykę metod oceny stopnia zanieczyszczenia środowiska była prezentacja mgr. inż. Jerzego Wawrzoniaka i dr. inż. Leszka Kluzińskiego „Monitoring zanieczyszczeń środowiska na terenie Górnośląskiego Okręgu wczoraj i dziś”.
Syntezę wyników 40 lat kompleksowych badań pt. „Zmiany ekosystemów leśnych pod wpływem imisji przemysłowych w Nadleśnictwie Świerklaniec w zasięgu oddziaływania Huty Cynku Miasteczko Śląskie” przedstawiła dr Małgorzata Falencka-Jabłońska. Pani dr Falencka-Jabłońska jest kontynuatorką badań rozpoczętych przez twórcę teorii industrioklimaksu doc. Janusza Wolaka, wieloletniego kierownika Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska IBL.


Dr Malgorzata Falencka-Jabłońska - Zakład Ekologii Lasu

 

 
Prof. dr hab. Jacek Hilszczański zastępca dyrektora IBL  ds. naukowo-badawczych
i  prof. dr hab.Zdzisław Harabin wieloletni Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody
w Ministerstwie Środowiska

          Ocenom chemizmu gleb i dynamice jego zmian oraz skutkom kumulacji zanieczyszczeń w zasięgu oddziaływania Huty Cynku Miasteczko Śląskie poświęcone było wystąpienie przygotowane przez dr. inż. Ireneusza Olejarskiego i dr. inż. Rudolfa Walendzika pt. „Dynamika fizykochemicznych właściwości gleb wobec kumulacji imisji przemysłowych w Nadleśnictwie Świerklaniec”.


Dr inż. Ireneusz Olejarski - Zakład Ekologii Lasu

          Z kolei prezentację nt. Zmian stanu zdrowotnego wybranych drzewostanów w gradiencie skażeń środowiska w ostatnim 20-leciu przedstawili prof. dr hab. Zbigniew Sierota i dr inż. Monika Małecka z Zakładu Ochrony Lasu IBL.


Prof. dr hab. Zbigniew Sierota - Zakład Ochrony Lasu

          Ważną problematykę kumulacji imisji a zwłaszcza metali ciężkich w organizmach zwierząt w swym wystąpieniu pt. „Nietoperze jako wskaźnik stopnia skażenia środowiska imisjami przemysłowymi” przedstawił dr Aleksander Rachwald.


Dr Aleksander Rachwald - Zakład Ekologii Lasu

          Przedstawiciel Huty Cynku Miasteczko Śląskie mgr inż. Marcin Pyras w toku dyskusji przedstawił aktualne technologie prośrodowiskowe, stosowane przez ten zakład, będący liderem w produkcji cynku i ołowiu rafinowanego w Polsce.


Mgr Sebastian Paruzel i mgr inż. Marcin Pyras - Dział Ochrony Środowiska Huty Cynku Miasteczko Śląskie

          Prezydent i Prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Ekorozwój Krzysztof Zaręba, który wcześniej pełnił funkcję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w swym wystąpieniu zwrócił uwagę na ważną rolę nowoczesnych metod monitoringu środowiska. Dzięki nim skutki antropopresji w regionach uprzemysłowionych można skutecznie ograniczać i wspomagać procesy ich rewitalizacji.


Uczestnicy seminarium

          Ożywiona dyskusja wykazała, że wyniki analiz porównawczych zmian komponentów środowiska leśnego na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego są cennym wskazaniem dla praktyki leśnej, ograniczania i skutecznego przeciwdziałania negatywnym skutkom oddziaływania imisji przemysłowych na lasy tego regionu.
Z dużym zainteresowaniem uczestnicy spotkania przyjęli szczegółowe wyniki wieloletnich badań zawarte w otrzymanej na seminarium monografii „Wpływ imisji przemysłowych na strukturę lasów i zmiany komponentów środowiskaautorstwa dr Małgorzaty Falenckiej –Jabłońskiej.
Warto podkreślić, że problematyka relacji przemysł lasy cieszy się dużym zainteresowaniem, czego odzwierciedleniem był udział w seminarium zarówno przedstawicieli: Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, nadleśnictw: Świerklaniec, Katowice, Chrzanów, Olkusz, Chojnów oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego jak i mediów – Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych oraz dwutygodnika "Środowisko".


Uczestnicy seminarium

          Wnioskiem końcowym seminarium był postulat dot. konieczności współpracy i wspierania przez przemysł interdyscyplinarnych badań ekosystemów leśnych, szczególnie na obszarach poddanych wieloletniej kumulacji zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego.


Okładka monografii pt. „Wpływ imisji przemysłowych na strukturę lasów i zmiany komponentów środowiska”

 

Opracowanie: dr Malgorzata Falencka-Jabłońska
Zdjęcia: Leszek Kruczek

TAGI: ibl el seminarium


Więcej Informacji

Obchody 90-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa

W dniach 10 i 11 grudnia 2020 r. odbyły się obchody jubileuszu 90-lecia powstania Instytutu Badawczego Leśnictwa....więcej »

Przedziwna Puszcza Białowieska

Tematem przewodnim filmu BULiGL pt. "Przedziwna Puszcza Białowieska" jest aktualna problematyka ochrony puszczy Białowieskiej w ujęciu historycznym oraz społecznym....więcej »

Wspomnienie o Doktorze Stanisławie Dunikowskim

Społeczność Instytutu Badawczego Leśnictwa ze smutkiem przyjęła wiadomość, że w dniu 28 września 2020 r. zmarł dr inż. Stanisław Dunikowski - wieloletni pracownik Zakładu Ekologii Lasu, Członek Honorowy Rady Naukowej IBL....więcej »

Seminarium naukowe pt. „Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Puszczy Białowieskiej”

24 listopada 2020 r. odbyło się zdalne seminarium naukowe pt. „Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Puszczy Białowieskiej” przygotowane przez dr hab. Rafała Palucha, prof. IBL oraz dr Izabelę Sondej....więcej »