Opracowanie: Artur Sawicki Zakład Informacji Naukowej
IBL
Seminarium pt. Bilans węgla w ekosystemach leśnych

27
mar
2009

W dniu 27 marca 2009 r. w Sękocinie Starym odbyło się III seminarium z cyklu „Bilans węgla w ekosystemach leśnych", pt. „Stan badań nad bilansem węgla i pochłanianiem CO2 przez ekosystemy leśne". Organizatorem seminarium był Instytut Badawczy Leśnictwa wspólnie z Katedrą Urządzania Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

   Projekt pt. „Bilans węgla w biomasie głównych gatunków lasotwórczych w Polsce" zaplanowany jest na lata 2007-2010 i finansowany ze środków Lasów Państwowych. W projekcie badawczym biorą udział naukowcy z Wydziału Leśnego  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie,  Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa. Spotkanie otworzył i poprowadził dyrektor IBL prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki.

  Podczas seminarium przedstawiono 6 referatów, prezentujących najnowsze wyniki badań naukowych:

  •  dr inż. Andrzej M. Jagodziński, prof. dr hab. Jacek Oleksyn, prof. dr hab. Piotr Karolewski (Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; ID PAN w Kórniku): „Retencja węgla w biomasie głównych gatunków drzew leśnych",
  • dr inż. Robert Tomusiak, dr hab. Michał Zasada (Wydział Leśny, SGGW w Warszawie): „Oszacowanie akumulacji węgla przez sosnowe kompleksy leśne w zachodniej Polsce i określenie wpływu różnych alternatyw gospodarowania na dynamikę wiązania węgla",
  • dr Sławomir Janyszek, dr Magdalena Janyszek, dr inż. Dorota Wrońska-Pilarek (Wydział Ogrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu): „Udział węgla w runie leśnym - problemy i wstępne wyniki badań",
  • dr inż. Maciej Skorupski, mgr Iwona Patalan, dr inż. Stanisław Małek, dr Maciej Zwydak, dr Mirosław Nowiński (Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu): „Badania zawartości węgla w ściółce i glebie w drzewostanach bukowych, dębowych, sosnowych i świerkowych",
  • dr inż. Paweł Strzeliński (Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu): „Zastosowanie laserowego skaningu naziemnego i zdjęć hemisferycznych w szacowaniu biomasy drzew i drzewostanów",
  • prof. dr hab. Janusz Olejnik, dr inż. Bogdan H. Chojnicki, dr inż. Marek Urbaniak, Alina Danielewska (Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu): „Stacja pomiarowa w Tucznie - nowoczesny system pomiaru procesów akumulacji i wymiany węgla miedzy ekosystemem leśnym a środowiskiem".

Prof. dr hab. Aleksander Sokołowski

 

    Seminarium podsumowali prof. dr hab. Aleksander Sokołowski i prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki.  Na zakończenie spotkania dr inż. Józef Wójcik, Kierownik Zakładu Siedliskoznawstwa IBL, zaprezentował wszystkim zebranym Pracownię Chemii Środowiska Leśnego - laboratorium analiz węgla, która zajmuje się analizą zawartości węgla i CO2 w lasach.

   O seminarium także w serwisie http://www.naukawpolsce.pap.pl

TAGI: seminarium archiwum aktualnosci


Więcej Informacji

Przywracanie przyrody do naszego życia

Stanowisko Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk w sprawie Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 „Przywracanie przyrody do naszego życia”...więcej »

Powołanie przez Prezydenta RP Narodowej Rady Rozwoju

30 czerwca 2021 r. odbyło się powołanie oraz inauguracyjne posiedzenie Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Prezydent Andrzej Duda do Rady powołał Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa prof. dr. hab. Jacka Hilszczańskiego oraz dwóch członków Rady Naukowej IBL: prof. dr. hab. Janusza Sowę i prof. dr. hab. Bogdana Brzezieckiego....więcej »

Awanse naukowe pracowników IBL maj 2021

20 maja 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne dr. inż. Marcinowi Kliszowi....więcej »

Pada czy nie pada, PPOŻ ściółkę bada

Wiosenna pogoda dopiero od kilku dni zaczęła traktować nas łaskawiej i wraz ze zwiększoną ilością promieni słonecznych niestety przybyło od razu pożarów lasu....więcej »