Seminarium pt. "Czereśnia ptasia i jarząb brekinia w Polsce..."

06
cze
2013

W dniu 6 czerwca 2013 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbędzie się seminarium pt.: „Czereśnia ptasia i jarząb brekinia w Polsce – występowanie, zróżnicowanie genetyczne oraz możliwości uprawy plantacyjnej”.

 Podczas seminarium referaty wygłoszą:

- dr hab. Kazimierz Zajączkowski,
- dr hab. Leszek Bednorz,
- dr Iwona Szyp-Borowska,
- dr Małgorzata Sułkowska,
- dr inż. Tomasz Wojda.

    Czereśnia ptasia i jarząb brekinia są zaliczane do najcenniejszych rodzimych gatunków drzew leśnych. Głównym powodem zainteresowania nimi jest drewno o wyjątkowych walorach, osiągające na rynku jedne z najwyższych cen. Jarząb brekinia, a zwłaszcza czereśnia ptasia, są drzewami szybko rosnącymi w młodym wieku. Ich drewno jest surowcem deficytowym z powodu małej podaży. Jedną z najważniejszych dróg do zwiększenia jego podaży jest uprawa drzew w formie plantacji drzew szybko rosnących. Uzyskane wyniki badań dotyczące zmienności i genetycznego zróżnicowania populacji czereśni ptasiej i jarzębu brekinii w Polsce przy zastosowaniu markerów molekularnych stanowiły podstawę do opracowania możliwości i zasad ich uprawy w plantacjach drzew szybko rosnących w Polsce oraz do opracowania programów ochrony zasobów genowych tych gatunków.

    Wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką serdecznie zapraszamy do wysłuchania referatów i udziału w dyskusji.

Szczegóły

  • Miejsce: Sękocin Stary, Budynek "B", sala konferencyjna
  • Termin: 6 czerwiec 2013 11:00 - 6 czerwiec 2013 15:00
  • Opiekun wydarzenia: Tomasz Wojda
  • e-mail: T.Wojda@ibles.waw.pl
  • telefon: 22 7150 475

Szczegółowe informacje

Danuta Garbień-Pieniążkiewicz, tel. 22 7150 470, e-mail: D.Garbien-Pieniazkiewicz@ibles.waw.pl