Ssaki leśne

Baza zawiera informacje o wykorzystaniu środowiska przez daniele w Nadleśnictwie Poddębice.

 1. Baza - Ssaki leśne. „Wpływ danieli pochodzących z hodowli zamkniętej w Nadleśnictwie Brzeziny na jakość osobniczą i strukturę genetyczną populacji tego gatunku w miejscu ich wsiedlenia", BLP-288.
 1. Źródło oraz częstotliwość zasilania:
 • Raz w roku

 1. Gromadzone dane (atrybuty):
 • RDLP, Nadleśnictwo, Obręb, Leśnictwo, Oddział, Adres;
 • gatunek ssaka, którego dotyczy badanie;
 • Numer osobnika;
 • Pochodzenie ssaka mogące przyjąć wartość miejscowe lub zewnętrzne;
 • Rodzaj osobnika mogący przyjąć wartości męski, żeński lub cielak;
 • Kod genetyczny;
 • Lokalizacja pomiaru badanego osobnika;
 • Sezon, w którym ma miejsce pomiar osobnika, mogący przyjąć wartości wiosenno-letni lub jesienno-zimowy;
 • Data pomiaru osobnika;
 • Czas pomiaru osobnika;
 • Aktywność osobnika mogąca przyjąć wartości A lub NA;
 • Adres administracyjny;
 • Numer ewidencyjny działki;
 • Wiek drzewostanu;
 • Klasyfikacja drzewostanu, w którym przebywa osobnik, mogąca przyjąć wartości uprawy do 5 lat, młodniki 6-15 lat, tyczkowiny 16-20 lat, drągowiny 21-50 lat lub starsze > 50 lat;
 • Typ drzewostanu – poziom 1, mogący przyjąć wartość iglaste lub inne;
 • Typ drzewostanu – poziom 2, mogący przyjąć wartość iglaste, mieszane lub liściaste.
 1. Szacunkowa liczba rekordów (stan na 2013r.):
 • 991
 1. Kontakt do Autorów danych:

Źródło danych

Zakład Ekologii Lasu

Odpowiedzialny za zbiór danych

mgr inż. Marek Pudełko