Systemy korzeniowe_KPN

Baza zawiera zestawienie informacji o systemach korzeniowych gatunków lasotwórczych.

 1. Baza - Systemy korzeniowe_KPN. Wypracowanie wytycznych mikoryzacji sadzonek jodły pospolitej, NCR-114.
 1. Źródło oraz częstotliwość zasilania:
 • Dane laboratoryjne, baza zamknięta

 1. Gromadzone dane (atrybuty):
 • Faza wzrostu drzewostanu mogąca przyjąć wartość nalot, podrost, drzewostan młody lub drzewostan stary;
 • Numer powierzchni badawczej;
 • Pochodzenie drzewostanu mogące przyjąć wartość naturalne lub sztuczne;
 • Materiał badawczy mogący przyjąć wartość sadzonka lub próbka gleby;
 • RDLP, Nadleśnictwo, Leśnictwo, Oddział, Adres;
 • Numer sadzonki;
 • Wysokość sadzonki w cm;
 • Wiek sadzonki w latach;
 • Rodzaj okapu;
 • Grubość w szyjce korzeniowej w cm;
 • Przyrost roczny pędu głównego w cm;
 • Sucha masa aparatu asymilacyjnego w gramach;
 • Sucha masa strzałki w gramach;
 • Sucha masa części nadziemnej w gramach;
 • Sucha masa systemu korzeniowego w gramach;
 • Numer korzenia;
 • Długość korzenia w cm, z dokładnością jednego miejsca po przecinku;
 • Liczba mikoryz żywych;
 • Liczba mikoryz martwych;
 • Liczba niemikoryzowych;
 • Liczba mikoryz żywych na 1 cm korzenia, z dokładnością dwóch miejsc po przecinku;
 • Liczba mikoryz martwych na 1 cm korzenia, z dokładnością dwóch miejsc po przecinku;
 • Numer drzewa wskazanego do badania;
 • Pierśnica (średnica na wys. 1,3 m) drzewa w cm;
 • Wiek drzewa w latach;
 • Numer badanej próbki;
 • Warstwa gleby w badanej próbce mogąca przyjąć wartość 0-5 cm lub 5-15 cm;
 • Numer frakcji grubości korzeni mogący przyjąć wartość <2 mm, 2-5 mm, 5-10 mm, 10-20 mm, >10 mm lub >20 mm;
 • Sucha masa korzeni gatunku głównego w gramach, z dokładnością trzech miejsc po przecinku;
 • Sucha masa korzeni domieszek w gramach, z dokładnością trzech miejsc po przecinku;
 • Sucha masa korzeni martwych w gramach, z dokładnością trzech miejsc po przecinku;
 • Gęstość korzeni gatunku głównego w g/100cm3, z dokładnością trzech miejsc po przecinku;
 • Gęstość korzeni domieszek w g/100cm3, z dokładnością trzech miejsc po przecinku;
 • Gęstość korzeni martwych w g/100cm3, z dokładnością trzech miejsc po przecinku;
 • Biomasa korzeni gatunku głównego w g/m2, z dokładnością trzech miejsc po przecinku;
 • Biomasa korzeni domieszek w g/m2, z dokładnością trzech miejsc po przecinku;
 • Nekromasa korzeni w g/m2, z dokładnością trzech miejsc po przecinku.
 1. Szacunkowa liczba rekordów (stan na 2013r.):
 • 1996
 1. Kontakt do Autorów danych:

Źródło danych

Zakład Ekologii Lasu

Odpowiedzialny za zbiór danych

dr inż. Dorota Grygoruk