Topole

 1. Baza - Topole.
 1. Źródło oraz częstotliwość zasilania:
 • W zależności od zbiorów nowych okazów

 1. Gromadzone dane (atrybuty):
 • Nazwa polska gatunku topoli;
 • Nazwa łacińska gatunku topoli;
 • Odmiana topoli;
 • Miejsce zbioru;
 • Osoba zbierająca próbkę liści topoli;
 • Osoba, która oznaczyła próbkę liści topoli;
 • Data zbioru;
 • Zdjęcie liści topoli.
 1. Szacunkowa liczba rekordów (stan na 2013r.):
 •  
 1. Kontakt do Autorów danych:

Źródło danych

Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych

Odpowiedzialny za zbiór danych

dr inż.Tomasz Wojda