IBL
Uroczystość upamiętnienia 75 rocznicy śmierci Jana Teodora Hausbrandta

09
kwi
2015

W pierwszej dekadzie kwietnia przypada rocznica męczeńskiej śmierci Jana Teodora Hausbrandta – pierwszego Dyrektora Instytutu, bestialsko zamordowanego w Katyniu przez NKWD.

    W dniu 8 kwietnia 2015 r. w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem 75 rocznicy śmierci inż. Jana Teodora Hausbrandta.

    Przybyłych na uroczystość Gości przywitał Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa dr hab. Janusz Czerepko, prof. nadzw., który poprosił zebranych o modlitwę za śp. Jana Teodora Hausbrandta, pracowników Instytutu zamordowanych przez NKWD na Wschodzie w 1940 roku oraz pracowników Instytutu, którzy zginęli z rąk okupantów w czasie II wojny światowej. Modlitwę poprowadził ksiądz kanonik Wiktor Ojrzyński – duszpasterz warszawskich leśników wraz z ks. dr. Dariuszem Bartoszewiczem - proboszczem Parafii pw. Świętej Faustyny w Sękocinie.

    Po uczczeniu pamięci minutą ciszy nastąpiło złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana Teodora Hausbrandta przez przedstawicieli rodziny, zaproszonych gości oraz przedstawicieli Rady Naukowej IBL, Dyrekcji Instytutu, organizacji związkowych i Rady Pracowników.

    Kwiaty złożyli:

  • w imieniu rodziny prawnuczka Jana Teodora Hausbrandta, pani Ewa Hausbrandt – studentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie,

  • w imieniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Środowiska, dr Stanisław Gorczyca,

  • przedstawiciele Ministerstwa Środowiska: dr Maria Zachwatowicz, Dyrektor Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody oraz dr inż. Anna Żornaczuk-Łuba, Zastępca Dyrektora Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody wraz z Dyrektorem Kampinoskiego Parku Narodowego mgr inż. Mirosławem Markowskim,

  • przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych: mgr inż. Michał Magnuszewski i mgr inż. Adam Biernat oraz Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojnów – mgr inż. Stanisław Turowski,

  • Prezydium Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa obecnej kadencji: Przewodniczący Rady prof. dr hab. Tomasz Borecki, Wiceprzewodniczący dr hab. Wojciech Grodzki i Sekretarz Rady dr hab. Iwona Skrzecz,

  • delegacja Honorowych Członków Rady Naukowej IBL i emerytowanych pracowników IBL w składzie: prof. dr hab. Alojzy Kowalkowski, dr Stanisław Dunikowski, mgr inż. Jadwiga Fonder i mgr Hanna Piotrowska,

  • delegacja Instytutu Badawczego Leśnictwa: Dyrektor dr hab. Janusz Czerepko i Zastępcy Dyrektora: prof. dr hab. Jacek Hilszczański i dr inż. Piotr Gołos wraz z byłymi przewodniczącymi Rady Naukowej IBL: prof. dr. hab. Andrzejem Szujeckim (Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu w latach 1973-1991) oraz prof. dr. hab. Andrzejem Grzywaczem (Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu w latach 1991-2007) oraz były Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Andrzej Klocek (1990-2008), a także byli Zastępcy Dyrektora IBL – prof. dr hab. Barbara Głowacka i dr hab. Ryszard Szczygieł,

  • delegacja Rady Pracowników oraz Związków Zawodowych w IBL: dr inż. Tomasz Jabłoński – Przewodniczący Rady Pracowników, inż. Marek Sybilski – Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w IBL i dr inż. Andrzej Boczoń – Przewodniczący Związku Leśników Polskich w IBL,

  • przedstawiciele Liceum im. Mikołaja Reja w Warszawie, szkoły, którą ukończył Jan Teodor Hausbrandt: Wicedyrektor mgr Jerzy Dzik i przedstawiciel Rady Pedagogicznej mgr Wiesława Papadomichelaki.

    Po złożeniu kwiatów wszyscy zebrani przeszli do sali konferencyjnej, gdzie mogli obejrzeć wystawę prac i pamiątek związanych z pierwszym dyrektorem IBL oraz przedwojenną działalnością Instytutu, przygotowaną przez pracowników Działu Informacji Naukowej i Promocji.

    Następnie Dyrektor Instytutu dr hab. Janusz Czerepko zaprezentował sylwetkę i życie zawodowe Jana Teodora Hausbrandta wygłaszając referat okolicznościowy połączony z prezentacją. W swoim wystąpieniu Dyrektor Instytutu przybliżył i scharakteryzował działalność Jana Teodora Hausbrandta – wybitnego leśnika i organizatora leśnych prac badawczych, jak również człowieka o dużej kulturze osobistej i żarliwego patrioty.

 

Tekst i zdjęcia: Artur Sawicki

Informacja Naukowa i Promocja

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości w Fotogalerii

TAGI: jubileusz ibl jan teodor hausbrandt


Więcej Informacji

Perspektywy hodowli jesionu wyniosłego w Polsce - potrzeba nowych badań

25 września br. w Sękocinie Starym odbyło się seminarium otwarte IBL w ramach Sekcji Chorób Roślin Drzewiastych Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego pt. „Perspektywy hodowli jesionu wyniosłego w Polsce - potrzeba nowych badań”....więcej »

Awanse naukowe pracowników IBL wrzesień 2019

19 września br. Rada Naukowa Instytut Badawczego Leśnictwa podjęła uchwałę w sprawie nadania dr. Andrzejowi Boczoniowi stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne....więcej »

IV Bieg Instytutu Badawczego Leśnictwa "Naukowcy na start"

IV Bieg Instytutu Badawczego Leśnictwa „Naukowcy na start” odbył się 21 września 2019 r., a więc tuż przed zakończeniem lata. W rywalizacji sportowej wzięło udział 158 osób, najwięcej z dotychczasowych edycji biegu....więcej »

Piknik Rodzinny IBL "Las, jakiego nie znamy" - XXIII Festiwal Nauki 2019

W ramach XXIII Festiwalu Nauki 2019 Instytut Badawczy Leśnictwa organizuje piknik rodzinny pt. "Las, jakiego nie znamy". Począwszy o tego roku w ramach FN poszerzamy formułę pikniku o zajęcia edukacyjne związane z realizacją projektu pn. "Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie", dofinansowanego przez NFOŚiGW....więcej »