VIII Zimowa Szkoła Leśna przy IBL

15
mar
2016

Instytut Badawczy Leśnictwa wraz z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych organizują VIII Sesję Zimowej Szkoły Leśnej, która odbędzie się w dniach 15–17 marca 2016 r. w siedzibie Instytutu w Sękocinie Starym.

Tytuł tegorocznej Sesji brzmi: „Zagrożenia lasu oraz jego funkcji -  przyczyny, konsekwencje i szanse dla gospodarki leśnej”. 

 

     Wybór problematyki podyktowany był następującymi przesłankami:

 • zmieniające się warunki klimatyczne, w tym zwłaszcza ocieplanie się klimatu, mają istotny wpływ na środowisko leśne; zmianom tym towarzyszy nasilanie się ekstremalnych zjawisk przyrodniczych powodujących wielkopowierzchniowe klęski żywiołowe i lokalne zakłócenia rozwoju lasu i gospodarki leśnej;
 • ograniczanie, zapobieganie oraz eliminowanie przyrodniczych i gospodarczych zagrożeń rozwoju lasu oraz dobór skutecznych metod jego ochrony, wymagają poznania i skwantyfikowania związków przyczynowo-skutkowych między czynnikami środowiska i metodami zagospodarowania a stanem lasu i poziomem realizacji pożądanych celów gospodarczych i ochronnych;
 • charakter procesów rozwoju lasu i zmian klimatu prowadzi do konieczności podejmowania decyzji, które są obarczone coraz większym ryzykiem i wymagają stosowania adekwatnych do niego metod zagospodarowania lasu.

   Organizatorzy zaplanowali pięć bloków tematycznych:

Blok I. Przewidywane zmiany klimatu i strategie adaptacyjne lasów

Blok II. Zagrożenia lasu i jego funkcji

Blok III. Ewolucja zagrożeń lasu

Blok IV. Monitoring stanu zdrowotnego lasu oraz jego zagrożeń

Blok V. Gospodarcze konsekwencje uszkodzeń lasu i zmian jego funkcji

    W ramach każdego bloku zostaną wygłoszone referaty zamówione przez Radę Programową Zimowej Szkoły Leśnej oraz doniesienia.

    Wszystkie zainteresowane osoby są proszone o nadsyłanie streszczeń doniesień związanych z tematyką spotkania, drogą elektroniczną na adres: szkolazimowa@ibles.waw.pl, do 29 stycznia 2016 r. Streszczenia wszystkich referatów (do 2 stron) i doniesień (do 1 strony) zostaną opublikowane oraz wręczone uczestnikom na początku Sesji. Ich pełne wersje będą wydane w formie książkowej po zakończeniu Sesji.

   Wszystkich zainteresowanych udziałem w VIII Sesji prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do 15 lutego 2016 rFormularz zgłoszeniowy on-line, numer konta oraz wszelkie informacje organizacyjne dotyczące udziału w Szkole są dostępne na stronie internetowej pod adresem www.zsl.ibles.pl.

    Opłaty za udział w Sesji należy dokonać do 22 lutego 2016 r.

   Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela Komitet Organizacyjny, w skład którego wchodzą pracownicy Instytutu Badawczego Leśnictwa:

 1. dr inż. Wojciech Gil (tel. 22 7150 685) - Przewodniczący,
 2. dr inż. Marek Jabłoński (tel. 22 7150 660),
 3. dr inż. Szymon Jastrzębowski (tel. 22 7150 474),
 4. dr inż. Marcin Klisz (tel. 22 7150 352),
 5. dr hab. Iwona Skrzecz, prof. IBL (tel. 22 7150 541),
 6. mgr inż. Joanna Szewczykiewicz (tel. 22 7150 612).

Serdecznie zapraszamy

Szczegóły

 • Miejsce: IBL, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, Budynek B, Sala Konferencyjna
 • Termin: 15 marzec 2016 10:00 - 17 marzec 2016 15:00
 • Opiekun: dr inż. Wojciech Gil
 • telefon: 22 7150 685
 • e-mail: W.Gil@ibles.waw.pl