Opracowanie: IBL
IBL
Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność

05
cze
2006

W dniach 5-6 czerwca 2006 r. w Spale odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność". Naszym delegatem do KSN jest Przewodnicząca Komisji Zakładowej. (KSN jest strukturą branżową NSZZ "Solidarność", jednoczącą i reprezentującą organizacje zakładowe i międzyzakładowe NSZZ "Solidarność", działające w szkołach wyższych, instytutach i innych instytucjach naukowych.)

W czasie obrad przedstawiono:

  • sprawozdanie z działalności KSN NSZZ "Solidarność" w mijającej kadencji,
  • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KSN NSZZ "Solidarność",
  • udzielono absolutorium Przewodniczącemu i Radzie KSN.

Ważnym punktem obrad był wybór Przewodniczącego KSN. Został nim ponownie Janusz Sobieszczański. W dalszej części zebrania wybrano:

  • Komisję Rewizyjną,
  • Delegatów na Kongres Sekretariatu Nauki i Oświaty,
  • członków Rady Krajowej Sekcji Nauki,
  • przewodniczących stałych Komisji Rady Krajowej Sekcji Nauki.

W planie organizacyjnym KSN NSZZ "Solidarność" nasza organizacja umiejscowiona jest w KSN Jednostek Badawczo-Rozwojowych. Przewodniczącym Komisji ds. Restrukturyzacji JBR KSN NSZZ "Solidarność" został Kazimierz A. Siciński.

Walny zjazd Delegatów podjął następujące uchwały:

  • w sprawie przestrzegania demokracji w związku,
  • w sprawie środków komunikacji społecznej,
  • w sprawie programu działania Sekcji w sferze szkolnictwa wyższego.

Na zjeździe przedstawiono także stanowisko Walnego Zebrania Delegatów KSN dot. projektu likwidacji ryczałtu 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich i pokrewnych. (Pełny tekst)


Więcej Informacji

Obchody 90-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa

W dniach 10 i 11 grudnia 2020 r. odbyły się obchody jubileuszu 90-lecia powstania Instytutu Badawczego Leśnictwa....więcej »

Przedziwna Puszcza Białowieska

Tematem przewodnim filmu BULiGL pt. "Przedziwna Puszcza Białowieska" jest aktualna problematyka ochrony puszczy Białowieskiej w ujęciu historycznym oraz społecznym....więcej »

Wspomnienie o Doktorze Stanisławie Dunikowskim

Społeczność Instytutu Badawczego Leśnictwa ze smutkiem przyjęła wiadomość, że w dniu 28 września 2020 r. zmarł dr inż. Stanisław Dunikowski - wieloletni pracownik Zakładu Ekologii Lasu, Członek Honorowy Rady Naukowej IBL....więcej »

Seminarium naukowe pt. „Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Puszczy Białowieskiej”

24 listopada 2020 r. odbyło się zdalne seminarium naukowe pt. „Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Puszczy Białowieskiej” przygotowane przez dr hab. Rafała Palucha, prof. IBL oraz dr Izabelę Sondej....więcej »