Opracowanie: IBL
IBL
Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność

05
cze
2006

W dniach 5-6 czerwca 2006 r. w Spale odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność". Naszym delegatem do KSN jest Przewodnicząca Komisji Zakładowej. (KSN jest strukturą branżową NSZZ "Solidarność", jednoczącą i reprezentującą organizacje zakładowe i międzyzakładowe NSZZ "Solidarność", działające w szkołach wyższych, instytutach i innych instytucjach naukowych.)

W czasie obrad przedstawiono:

  • sprawozdanie z działalności KSN NSZZ "Solidarność" w mijającej kadencji,
  • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KSN NSZZ "Solidarność",
  • udzielono absolutorium Przewodniczącemu i Radzie KSN.

Ważnym punktem obrad był wybór Przewodniczącego KSN. Został nim ponownie Janusz Sobieszczański. W dalszej części zebrania wybrano:

  • Komisję Rewizyjną,
  • Delegatów na Kongres Sekretariatu Nauki i Oświaty,
  • członków Rady Krajowej Sekcji Nauki,
  • przewodniczących stałych Komisji Rady Krajowej Sekcji Nauki.

W planie organizacyjnym KSN NSZZ "Solidarność" nasza organizacja umiejscowiona jest w KSN Jednostek Badawczo-Rozwojowych. Przewodniczącym Komisji ds. Restrukturyzacji JBR KSN NSZZ "Solidarność" został Kazimierz A. Siciński.

Walny zjazd Delegatów podjął następujące uchwały:

  • w sprawie przestrzegania demokracji w związku,
  • w sprawie środków komunikacji społecznej,
  • w sprawie programu działania Sekcji w sferze szkolnictwa wyższego.

Na zjeździe przedstawiono także stanowisko Walnego Zebrania Delegatów KSN dot. projektu likwidacji ryczałtu 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich i pokrewnych. (Pełny tekst)


Więcej Informacji

Nagroda 18 MFFP dla filmu „Życie drzewa”!

Z dumą informujemy, że film „Życie drzewa”, wykonany na potrzeby projektu Forbiosensing, zdobył nagrodę dla filmu o charakterze edukacyjnym!...więcej »

Wspomnienie o Profesorze Andrzeju Kolku

Społeczność Instytutu Badawczego Leśnictwa ze smutkiem przyjęła wiadomość, że w dniu 6 października 2020 r. zmarł prof. dr hab. ANDRZEJ KOLK....więcej »

Profesor Andrzej Klocek przechodzi na emeryturę

31 sierpnia 2020 r. Profesor Andrzej Klocek, długoletni Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa, przeszedł na emeryturę....więcej »

Relikty „Cudu nad Wisłą” na terenach leśnych i nie tylko

„Inwentaryzacja wybranych reliktów Bitwy Warszawskiej z 1920 r.”...więcej »