Opracowanie: Artur Sawicki Zakład Informacji Naukowej IBL w Sękocinie Starym
IBL
Wizyta Ministra Środowiska

03
kwi
2007

W dniu 2 kwietnia 2007 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa złożył wizytę Minister Środowiska - prof. dr hab. Jan Szyszko, który zapoznał się z działalnością wybranych zakładów naukowych IBL, m.in. Ochrony Lasu, Fitopatologii Leśnej, Siedliskoznawstwa oraz Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych. Minister odwiedził również Bibliotekę IBL.

 


Więcej Informacji

Awanse naukowe pracowników IBL grudzień 2019

19 grudnia 2019 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa podjęła uchwałę w sprawie nadania mgr. inż. Adamowi Wójcickiemu stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne....więcej »

Produkcja biomasy na cele energetyczne i papiernicze w plantacjach topolowych

12 grudnia br. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się seminarium naukowe dotyczące produkcji biomasy na cele energetyczne i papiernicze w plantacjach topolowych o krótkich i średnich cyklach produkcyjnych....więcej »

Malezyjski problem - polskie rozwiązanie

W dniach 9-11 grudnia 2019 r. Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu IBL gościło delegację z Malezji....więcej »

Seminarium naukowe pt. "Ślady pożarów w drzewostanach z udziałem sosny i dębu w Puszczy Białowieskiej"

13 grudnia br. w Zakładzie Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży odbyło się seminarium naukowe dotyczące historii pożarów i ich wpływu na rozwój drzewostanów z udziałem dębu i sosny w Puszczy Białowieskiej....więcej »