Wskaźniki różnorodności biologicznej – wskaźniki faunistyczne

 1. Baza - Wskaźniki różnorodności biologicznej – wskaźniki faunistyczne.
 1. Źródło oraz częstotliwość zasilania:
 • -
 1. Gromadzone dane (atrybuty):
 • Nazwa obszaru badań;
 • Nazwa transektu;
 • Data pomiaru;
 • Numer przejścia;
 • Długość serii w sekundach;
 • Liczba żerów.
   
 1. Szacunkowa liczba rekordów (stan na 2013r.):
 • 901
 1. Kontakt do Autorów danych:

Źródło danych

Zakład Ekologii Lasu IBL

Odpowiedzialny za zbiór danych

dr Aleksander Rachwald