Wskaźniki różnorodności biologicznej – wskaźniki fitopatologiczne

 1. Baza - Wskaźniki różnorodności biologicznej – wskaźniki fitopatologiczne.
 1. Źródło oraz częstotliwość zasilania:
 •  
 1. Gromadzone dane (atrybuty):
 • Nazwa obszaru badań;
 • RDLP, Nadleśnictwo, Obręb, Leśnictwo, Oddział, Adres leśny;
 • Park Narodowy, Obwód, Leśnictwo, Oddział, Adres parkowy;
 • Rok pomiaru;
 • Liczba żywych drzew na 1 ha;
 • Liczba starych pniaków na 1 ha;
 • Liczba młodych pniaków na 1 ha;
 • Występowanie Heterobasidon annosum na 1 ha;
 • Występowanie Armillaria na 1 ha;
 • Występowanie Phlebia gigantea na 1 ha;
 • Występowanie innych patogenów na 1 ha;
 • Występowanie huby sosny na 1 ha [Tagi] = huba sosny;
 • Występowanie wycieków lub ran na 1 ha;
 • Występowanie suchoczubu na 1 ha;
 • Występowanie innych uszkodzeń na 1 ha.
 1. Szacunkowa liczba rekordów (stan na 2013r.):
 • 44
 1. Kontakt do Autorów danych:

Odpowiedzialny za zbiór danych