Wykorzystanie biomasy do celów energetycznych

20
lis
2012

W dniach 20-21 listopada 2012 r. w IBL odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Możliwości oraz uwarunkowania podaży drewna do celów energetycznych”.

Wykorzystanie biomasy do celów energetycznych
Udział energii elektryczne z OZE w krajowym zużyciu energii elektrycznej w latach 2005-2011

 

    W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich stron zainteresowanych rozwojem rynku energii odnawialnej wykorzystującego biomasę leśną, w tym przedstawiciele: Ministerstwa Gospodarki, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, najważniejszych podmiotów branży energetycznej, drzewnej i papierniczej, instytucji naukowych (uczelni i instytutów) oraz innych instytucji i podmiotów gospodarczych zajmujących się problematyką oceny zasobów biomasy leśnej oraz jej wykorzystania.

    W konferencji wzięło udział 70 osób, które w ciągu dwóch dni mogły wysłuchać, przedyskutować oraz zaproponować własne wnioski, uwagi i spostrzeżenia.

Bio.jpg

 

 

 

    Do najważniejszych zagadnień poruszonych w czasie Konferencji należą:

  • - możliwości zwiększenia podaży biomasy leśnej jako surowca energetycznego, na tle wielkości i struktury popytu na surowiec drzewny, obecnej oraz przyszłej wielkości dostępnych zasobów drzewnych oraz roli i znaczenia sektora leśnego jako podstawowego źródła podaży surowca energetycznego – teraz i w przyszłości;
  • - aspekty dotyczące polityki energetycznej, leśnej i klimatycznej które wraz z aktami prawnymi kreują rynek energii odnawialnej;
  • - konsekwencje ekonomiczne (wartość dodana) i społeczne (miejsca pracy) ewentualnego zwiększenia podaży biomasy leśnej na cele energetyczne (w szczególności - zmiana sytuacji sektorów powiązanych, w tym – szeroko rozumianego sektora drzewnego);
  • - zaopatrzenie w biomasę leśną do celów energetycznych z perspektywy zarządców lasu;
  • - rozwiązania techniczne użytkowania biomasy leśnej do celów energetycznych z perspektywy sektora przedsiębiorstw energetycznych;
  • - zmiany techniczne i technologiczne w procesach zaopatrzenia w biomasę leśną, jej transport i spalanie, w tym również technologiczne możliwości zwiększania jej wydajności energetycznej;
  • - zakres i szybkość przewidywanych zmian w ekosystemach leśnych, których można spodziewać się zwiększając podaż biomasy leśnej do celów energetycznych - ocena dopuszczalnego progu pozyskania biomasy z punktu widzenia zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej;
  • - wielkość oraz struktura podaży biomasy drzewnej do celów energetycznych ze źródeł pozaleśnych - plantacje drzew i krzewów szybko rosnących.

OZE

 

    Jednym z ważniejszych wniosków z Konferencji jest zapewnienie ze strony PGL LP, że potencjalne zwiększenie podaży surowca energetycznego dla „zawodowych" wytwórców energii (elektrowni oraz elektrociepłowni) nie będzie realizowane kosztem innych zainteresowanych podmiotów sektora drzewnego oraz ludności wykorzystującej drewno jako najtańszy sposób ogrzewania gospodarstw domowych, szczególnie na obszarach wiejskich.

    Wszystkich zainteresowanych uprzejmie zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami (PDF), jakie towarzyszyły wygłoszonym referatom, informując jednocześnie, że zestaw pełnych tekstów referatów zostanie przygotowany do końca marca 2013 r. w formie wydawnictwa monograficznego IBL i rozesłany uczestnikom Konferencji.

 

dr inż. Piotr Gołos

Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL

Zdjęcia z seminarium: FOTOGALERIA

Szczegóły

  • Miejsce: Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
  • Termin: 20 listopad 2012 00:00 - 21 listopad 2012 00:00
Zarejestruj się

Aktualne wydarzenia

Seminarium naukowe pt. „Inwentaryzacja wybranych gatunków saproksylicznych w lasach za pomocą technik molekularnych – możliwość zastosowania w praktyce leśnej"

28
wrz
2021

28 września br. w Instytucie Badawczym Leśnictwa odbędzie się drogą zdalną seminarium naukowe pt. „Inwentaryzacja wybranych gatunków saproksylicznych w lasach za pomocą technik molekularnych – możliwość zastosowania w praktyce leśnej", będące podsumowaniem wyników uzyskanych w trzyletnim okresie badań (2019-2021), finansowanych przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych....więcej »