Wyłączone Drzewostany Nasienne

Baza zawiera zestawienie informacji o wyłączonych drzewostanach nasiennych (WDN), uznanych w Lasach Państwowych.

 1. Baza - Wyłączone Drzewostany Nasienne.
 1. Źródło oraz częstotliwość zasilania:
 • Na bieżąco, w miarę uznawania nowych WDN-ów (ok. 15 rocznie)

 1. Gromadzone dane (atrybuty):
 • Numer WDN w rejestrze IBL;
 • Status WDN mogący przyjąć wartość istnieje lub skreślony;
 • Rok uznania drzewostanu jako WDN;
 • Rok skreślenia WDN z rejestru IBL;
 • Udział poszczególnych gatunków w WDN;
 • Powierzchnia WDN w hektarach;
 • Mikroregion nasienny;
 • Adres leśny (nazwa RDLP, Nadl., Obrębu, Leśn., Oddziału, Pododdziału) otrzymany w danych do migracji;
 • Rok, w którym zaszła zmiana w powierzchni WDN;
 • Zmiana w powierzchni WDN wyrażona w hektarach;
 • Typ zmiany w powierzchni WDN mogący przyjąć wartość dodanie, usunięcie, zwiększenie lub zmniejszenie.
 1. Szacunkowa liczba rekordów (stan na 2013r.):
 • 1342
 1. Kontakt do Autorów danych:

Odpowiedzialny za zbiór danych