Wystawa map "200 lat kartografii leśnej"

20
maj
2013

W dniu 20 maja 2013 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbył się wernisaż wystawy pt. „200 lat kartografii leśnej”.

   Wystawę, która powstała dzięki inicjatywie dyrektora IBL prof. dr. hab. Tomasza Zawiły-Niedźwieckiego, współorganizowały instytucje zajmujące się kartografią leśną: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Instytut Geodezji i Kartografii, Wydział Leśny SGGW oraz Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. Prezentowane mapy pochodzą ze zbiorów organizatorów, a także Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie oraz ze zbiorów własnych nadleśnictw i osób prywatnych.

    Wystawa obejmuje ponad 120 map oraz narzędzi służących do ich sporządzania. Zgromadzono na niej wiele eksponatów pochodzących z ubiegłych stuleci. Pierwsze mapy wspomagające prowadzenie gospodarki leśnej są odręcznymi, pięknie kaligrafowanymi rysunkami, nie zawsze precyzyjnie odzwierciedlającymi położenie odwzorowanych obiektów. należą do nich m.in. „Mappa Leśnictwa Kozienickiego" z 1810 r. i „Mapa Leśnictwa Koronnego Warszawa" z 1818 r.

    Niektóre mapy obszarów leśnych, np. mapy Nadleśnictw Kozienice i Zwierzyniec, zaprezentowano jako kolejne cykle planów urządzania lasu, począwszy od prowizorycznego urządzania z 1946 r., przez urządzanie definitywne w 1954 r. oraz kolejne rewizje wykonywane co 10 lat aż do ostatniej. Teren Puszczy Kozienickiej uwidoczniony jest też na mapach powstałych w Instytucie Geodezji i Kartografii pod koniec XX wieku, które przedstawiają klasyfikacje drzew i siedlisk Puszczy zinterpretowane ze zdjęć satelitarnych.

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Geodezji i Kartografii p rof. dr hab. Andrzej Ciołkosz, Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki i mgr inż. Krzysztof Okła z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

    Na wystawie przedstawiono również mapy sporządzane współcześnie metodami kartografii cyfrowej, a szeroki zakres ich zastosowań obejmuje wykaz 15 różnych typów map zdefiniowanych w „Instrukcji technicznej sporządzania i wydruku map leśnych" stanowiącej III część „Instrukcji urządzania lasu" z 2012 roku.

    Uzupełnieniem map jest ekspozycja narzędzi służących do ich sporządzania, m.in. autograf, którego oryginał można obejrzeć w Muzeum Leśnym OKL w Gołuchowie, podziałka transwersalna – przyrząd niezwykle pomocny taksatorom przy precyzyjnym mierzeniu odległości na mapach oraz planimetr – będący przez całe dziesięciolecia podstawowym narzędziem do pomiaru powierzchni na mapach gospodarczych.

Prof. dr hab. Heronim Olenderek z Wydziału Leśnego SGGW i prof. dr hab. Arkadiusz Bruchwald z IBL

    Po zakończeniu ekspozycji w siedzibie IBL w Sękocinie Starym wystawa będzie prezentowana również na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie i Wydziale Leśnym UP w Poznaniu, w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Sękocinie, w siedzibach RDLP w Gdańsku i Radomiu, Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie, jak również podczas XXVII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii w Lublinie.

    Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w FOTOGALERII.

tekst: Artur Sawicki

kustosz wystawy

fot. Leszek Kruczek

Szczegóły

  • Miejsce: Sękocin Stary
  • Termin: 20 maj 2013 10:00 - 20 maj 2013 15:00
  • Opiekun wydarzenia: Artur Sawicki, ZIN
  • e-mail: A.Sawicki@ibles.waw.pl
  • telefon: 22 7150 617

Więcej Informacji

Awanse naukowe pracowników IBL maj 2021

20 maja 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne dr. inż. Marcinowi Kliszowi....więcej »

Pada czy nie pada, PPOŻ ściółkę bada

Wiosenna pogoda dopiero od kilku dni zaczęła traktować nas łaskawiej i wraz ze zwiększoną ilością promieni słonecznych niestety przybyło od razu pożarów lasu....więcej »

Zapomniane ślady w Puszczy

Zapraszamy do obejrzenia filmu dokumentalnego pt. „Zapomniane ślady w Puszczy” związanego z badaniami na terenie polskiej części Puszczy Białowieskiej – obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO....więcej »

Nadanie stopnia doktora habilitowanego Pani Marzenie Niemczyk

18 marca 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa w głosowaniu tajnym jednogłośnie podjęła uchwałę o nadaniu dr inż. Marzenie Niemczyk stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne....więcej »