XVIII Festiwal Nauki w IBL - "Las jakiego nie znamy"

22
wrz
2014

Już od osiemnastu lat ostatni tydzień września poświęcony jest popularyzacji wyników najciekawszych badań placówek naukowych i wyższych uczelni w formie lekcji i warsztatów.

    Głównym odbiorcą tych zajęć są uczniowie szkół podstawowych, młodzież gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Od początku festiwalom patronuje Uniwersytet Warszawski, a sam Festiwal Nauki jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Spotkań z Nauką. Co roku liczba imprez oraz lokalnych organizatorów Festiwalu wzrasta, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu tą formą popularyzacji nauki.

   Instytut Badawczy Leśnictwa od początku istnienia Festiwalu Nauki aktywnie uczestniczy w propagowaniu wiedzy leśnej i odkrywaniu tajników przyrody. Prezentacja bogatej i różnorodnej problematyki, którą na co dzień zajmują się jego pracownicy naukowi, wciąż cieszy się powodzeniem. Z satysfakcją należy stwierdzić, że młodzież wielu szkół należy do stałych bywalców zajęć festiwalowych, jednakże co roku zgłaszają się również kolejne szkoły. Tematyka przyrodniczo-leśna należy do pasjonujących, stąd też atrakcyjna i przystępna forma przekazu sprzyja praktycznemu zaangażowaniu uczniów w poznawanie praw natury w scenerii sękocińskiego lasu.

    Co roku w pomieszczeniach badawczych i edukacyjnych Instytutu prowadzone są zajęcia lekcyjne -  interaktywne warsztaty dla młodzieży szkolnej prowadzone przez pracowników naukowych oraz edukatorów. W dniach 22−26 września 2014 r., w ramach lekcji festiwalowych, w Sękocinie Starym odbyły się lekcje festiwalowe dla grup zorganizowanych ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zrealizowano 6 lekcji tematycznych oraz - ze względu na bardzo duże zainteresowanie tematyką leśną - 3 lekcje zostały powtórzone:

 • "Klęski żywiołowe – zjawiska ekstremalne" (mgr Ewa Fronczak);
 • "Piętrowa budowa lasu" (mgr inż. Artur Sawicki);
 • "Biogeografia a lasy" (dr Małgorzata Sułkowska);
 • "Ptaki a warstwy lasu" (mgr inż. Artur Sawicki);
 • "Cyfrowy model lasu" (dr inż. Krzysztof Stereńczak, mgr inż. Mariusz Ciesielski, mgr inż. Leopold Leśko);
 • "Lasy i ochrona przyrody – debata oksfordzka" (dr Małgorzata Falencka-Jabłońska).

   W zajęciach tych uczestniczyło 352 uczniów wraz z 29 nauczycielami i opiekunami ze szkół z: Cieksyna, Jazgarzewa, Nasielska, Pamiątki, Piastowa, Ursusa, Warszawy i Żyrardowa.

Podsumowanie warsztatów terenowych lekcji pt. „Ptaki a warstwy lasu". Na zdjęciu: uczniowie Gimnazjum nr 1 w Piastowie

    Podczas Pikniku rodzinnego pt. „Las jakiego nie znamy" (27 września br.)  zorganizowano  wycieczki na leśnej ścieżce edukacyjnej, która przebiega z siedziby IBL w Sękocinie Starym do leśnej polany "Stara Szkółka Walendów" przez teren Nadleśnictwa Chojnów. Podczas zajęć terenowych, w których uczestniczyły całe rodziny oraz dwie zorganizowane grupy szkolne z Pruszkowa i Śladowa, edukatorki z IBL: dr Małgorzata Falencka-Jabłońska, dr inż. Małgorzata Sułkowska, mgr Ewa Fronczak i mgr inż. Grażyna Głuch, objaśniały młodzieży i dorosłym „tajemnice lasu".

Piknik rodzinny to pouczająca lekcja przyrody i dobra zabawa dla całej rodziny. Na zdjęciu: zabawa w „leśną stonogę"

    Zwieńczeniem Pikniku były konkursy i quizy dla dzieci oraz dorosłych, jak również tradycyjne  pieczenie kiełbasek przy ognisku. W pikniku uczestniczyło ok. 100 osób. Ognisko przy udziale pracowników Instytutu przygotowano dzięki życzliwości gospodarza tego terenu - pana Jerzego Kaczmarczyka, leśniczego Leśnictwa Sękocin.

Uczestnicy Pikniku rodzinnego w lasach sękocińskich po 2,5-kilometrowym spacerze leśnymi ścieżkami edukacyjnymi mogli się posilić przy ognisku

    Podczas pikniku wszystkim jego uczestnikom wręczono ankietę umożliwiającą  wyrażenie opinii o tej formie edukacji przyrodniczo-leśnej. Z uzyskanych wypowiedzi wynika, że jest ona dobrze oceniania przez uczniów. Napisali oni m.in., że Piknik rodzinny w lasach sękocińskich to:

 • Super spotkanie z lasem, żywą przyrodą leśną: roślinami i zwierzętami, z informacją o mieszkańcach lasu i organizmach leśnych, a także super zabawa: konkursy oraz zadania do wykonania, a także… biesiadowanie.
 • Fajna zabawa, pouczająca lekcja przyrody. Najfajniejsze było zakładanie masek i zabawa w zwierzęta.
 • Najbardziej podobało mi się: ognisko, mój balon i zgadywanki. Podobał mi się spacer z zagadkami.
 • Dobra zabawa dla całej rodziny. Powinna być kontynuowana. Super lekcja. Zajęcia wspaniale przygotowane.
 • Super zabawa dla wszystkich, dla dzieci i dorosłych. Najbardziej podobało mi się udawanie zwierzaków.
 • Zabawy ruchowe, poznawanie nowych gatunków drzew i konkursy. Różne ciekawostki i na koniec ognisko z kiełbaskami.
 • Wspaniała zabawa, której nie da się zapomnieć do końca życia.

Podsumowanie pikniku rodzinnego „Las jakiego nie znamy" połączone z losowaniem nagród wśród tych, którzy wypełnili ankietę. Na zdjęciu: młodzież ze szkół podstawowych z Pruszkowa i Śladowa

    W ramach wieloletniej współpracy z Wydziałem Geologii UW w zakresie popularyzacji nauki podczas Dnia Ziemi na Polu Mokotowskim, a w szczególności z koordynatorem działań edukacyjno-promocyjnych Wydziału panią dr Agnieszką Marcinkowską, w tym roku po raz pierwszy pracownicy IBL (dr inż. Małgorzata Falencka-Jabłońska, mgr inż. Artur Sawicki i Leszek Kruczek) gościnnie uczestniczyli w VII Pikniku Geologicznym, urozmaicając bogatą ofertę edukacyjną geologów o elementy przyrodniczo-leśne.

Stoisko edukacyjne IBL podczas VII Pikniku Geologicznego Wydziału Geologicznego Uniwersytetu Warszawskiego

    Jak co roku, otrzymaliśmy od sponsorów cenne nagrody, dzięki którym uczestnicy zajęć i konkursów zostali obdarowani materiałami edukacyjnymi z zakresu wiedzy przyrodniczej. Sponsorami nagród tegorocznego Festiwalu Nauki zorganizowanego w IBL byli:

    Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z XVII Festiwalu Nauki w IBL, zaprezentowanych w trzech fotogaleriach:

Zajęcia warsztatowe XVIII FN w IBL,

XVIII FN - Piknik Rodzinny w Lasach Sękocińskich,

Stoisko IBL na VII Pikniku Geologicznym UW.

Więcej informacji nt. XVIII Festiwalu Nauki: http://www.festiwalnauki.edu.pl/

Opracował: mgr inż. Artur Sawicki
Koordynator XVIII FN w IBL

Zdjęcia: Grażyna Głuch, Leszek Kruczek, Artur Sawicki

Szczegóły

 • Miejsce: Sękocin Stary
 • Termin: 22 wrzesień 2014 09:01 - 28 wrzesień 2014 15:00
 • Opiekun: mgr inż. Artur Sawicki, Koordynator FN w IBL
 • telefon: 22 7150 617
 • e-mail: A.Sawicki@ibles.waw.pl