IBL
XXII Festiwal Nauki w Instytucie Badawczym Leśnictwa

04
paź
2018

Już od ponad dwudziestu lat ostatni tydzień września poświęcony jest popularyzacji wyników najciekawszych badań placówek naukowych i wyższych uczelni w formie lekcji, warsztatów, wykładów i pogadanek.

   Tematami przewodnimi XXII Festiwalu Nauki były: sztuczna inteligencja (zwizualizowana również na plakacie festiwalowym), zmiany klimatyczne i stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W trakcie 9 dni trwania Festiwalu odbyło się niemal tysiąc spotkań, z czego najwięcej bo około 400 - lekcji festiwalowych przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych.

   Od początku festiwalowi patronuje Uniwersytet Warszawski, a sam Festiwal Nauki jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Spotkań z Nauką. Co roku liczba imprez oraz lokalnych organizatorów Festiwalu wzrasta, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu tą formą popularyzacji nauki. Organizatorzy zajęć warsztatowych dokładają starań aby tematy ważne dla otaczającego nas świata były przekazywane w sposób kompetentny i zrozumiały dla każdego.

Plakat XXII Festiwalu Nauki – „sztuczna inteligencja"

   Instytut Badawczy Leśnictwa od początku Festiwalu Nauki aktywnie uczestniczy w popularyzacji wiedzy leśnej i odkrywaniu tajemnic przyrody. Prezentacja bogatej i różnorodnej problematyki, którą na co dzień zajmują się pracownicy naukowi IBL, wciąż cieszy się powodzeniem. Z satysfakcją należy stwierdzić, że młodzież wielu szkół należy do stałych bywalców zajęć festiwalowych, jednakże co roku zgłaszają się również kolejne szkoły. Tematyka przyrodniczo-leśna wciąż należy do pasjonujących, stąd też atrakcyjna i przystępna forma przekazu sprzyja praktycznemu zaangażowaniu uczniów w poznawanie praw natury w scenerii sękocińskiego lasu.

Młodzież wysłuchała prezentacji nt. Puszczy Białowieskiej przygotowanej przez organizatorów w auli Technikum Leśnego w Białowieży

   Tegoroczny Festiwal Nauki w IBL został zainaugurowany 10 września br. w Białowieży przeprowadzeniem IV edycji Konkursu  „Dzień dla Szkół" pt. „Puszcza Białowieska – dziedzictwo ludzkości ". Organizatorem Konkursu byli: Instytutu Badawczy Leśnictwa wspólnie z: Technikum Leśnym w Białowieży, Białowieskim Parkiem Narodowym, Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk oraz Zamiejscowym Wydziałem Leśnym Politechniki Białostockiej w Hajnówce. W sumie w wydarzeniu wzięło udział 160 osób, w tym 120 uczniów z 6 szkół: Publiczne Gimnazja w Białowieży i w Narewce, Technikum Leśne w Białowieży, Liceum Plastyczne w Łomży, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce oraz Liceum Ogólnokształcące z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce.

  I tak jak co roku w Izbie Edukacji Leśnej IBL w Sękocinie Starym odbyły się zajęcia lekcyjne - interaktywne warsztaty dla młodzieży szkolnej przeprowadzone przez pracowników naukowych oraz edukatorów. W dniach 24-28 września 2018 r. w Sękocinie Starym odbyły się lekcje festiwalowe dla grup zorganizowanych ze szkół podstawowych.

   Zrealizowano 6 lekcji tematycznych:

„Grzyby – gdzie żyją i jak je zbierać?" (mgr inż. Marta Siebyła)

„Geografia i biologia w przyrodzie" (dr hab. Małgorzata Sułkowska)

„Woda i las - zagrożenia i korzyści" (mgr Ewa Fronczak)

„Wędrówka po piętrach lasu" (mgr inż. Artur Sawicki)

„Sztuka kamuflażu" (Wojciech Janiszewski)

„Warstwowa budowa lasu" (mgr inż. Artur Sawicki)

   W zajęciach tych uczestniczyło łącznie niemal 180 uczniów wraz z nauczycielami i opiekunami.

Zajęcia warsztatowe w Izbie Edukacji Leśnej poprowadziła mgr inż. Grażyna Głuch

   Corocznie organizowany w ramach Festiwalu Nauki Piknik Rodzinny IBL pt. „Las, jakiego nie znamy" w tym roku został połączony z III Biegiem IBL „Naukowcy na Start" i odbył się 22 września br., inaugurując tydzień festiwalowy. Zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych poprowadzili edukatorzy z Instytutu Badawczego Leśnictwa i leśnicy z Nadleśnictwa Chojnów (LKP „Lasy Warszawskie"). Zwieńczeniem pikniku było tradycyjne pieczenie kiełbasek przy ognisku. W pikniku uczestniczyło ok. 80 osób, w większości rodziny z małymi dziećmi, a wraz z uczestnikami Biegu niespełna 300 osób.

Jak co roku podczas Pikniku Rodzinnego IBL pogoda i frekwencja dopisały

   W tym dniu nastąpiło również otwarcie „Domku Truflowego", w którym dr hab. Dorota Hilszczańska prezentowała wyniki badań dotyczących różnych aspektów biologii i ekologii trufli, jak też i udane próby zakładania ogrodów truflowych z użyciem rodzimego inokulum, potwierdzające potencjał naszego kraju w uprawie trufli.

  

Zajęcia w „Domku Truflowym" poprowadziła dr hab. Dorota Hilszczańska

Uczestnicy Pikniku Rodzinnego i Biegu IBL mogli zwiedzić wystawę ceramiki, fotografii i malarstwa autorstwa Grażyny Głuch

   Już tradycją się stało, że naukowcy i edukatorzy z Instytutu Badawczego Leśnictwa biorą udział w Pikniku Geologicznym organizowanym przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tak było też i w tym roku podczas XI Pikniku Geologicznego pracownicy IBL (dr inż. Joanna Szewczykiewicz, mgr Marta Siebyła, mgr inż. Artur Sawicki i Leszek Kruczek) już po raz czwarty urozmaicili bogatą ofertę edukacyjną geologów o elementy przyrodniczo-leśne.

Stoisko edukacyjne IBL podczas XI Pikniku Geologicznego Wydziału Geologicznego Uniwersytetu Warszawskiego

   Jak co roku od sponsorów otrzymaliśmy cenne nagrody, dzięki którym uczestnicy zajęć i konkursów zostali obdarowani materiałami edukacyjnymi z zakresu wiedzy przyrodniczej. Sponsorami nagród tegorocznego Festiwalu Nauki zorganizowanego w IBL byli:

   Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z XXII Festiwalu Nauki w IBL, zaprezentowanych w fotogaleriach:

Zajęcia warsztatowe XXII FN w IBL

Piknik Rodzinny w Lasach Sękocińskich

Stoisko IBL na XI Pikniku Geologicznym UW

 

Opracował: mgr inż. Artur Sawicki
Koordynator Festiwalu Nauki w IBL

Zdjęcia: Leszek Kruczek, Artur Sawicki, Joanna Szewczykiewicz, Przemysław Szmit

TAGI: festiwal nauki piknik geologiczny edukacja ibl piknik rodzinny fn


Więcej Informacji

Przywracanie przyrody do naszego życia

Stanowisko Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk w sprawie Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 „Przywracanie przyrody do naszego życia”...więcej »

Powołanie przez Prezydenta RP Narodowej Rady Rozwoju

30 czerwca 2021 r. odbyło się powołanie oraz inauguracyjne posiedzenie Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Prezydent Andrzej Duda do Rady powołał Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa prof. dr. hab. Jacka Hilszczańskiego oraz dwóch członków Rady Naukowej IBL: prof. dr. hab. Janusza Sowę i prof. dr. hab. Bogdana Brzezieckiego....więcej »

Awanse naukowe pracowników IBL maj 2021

20 maja 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne dr. inż. Marcinowi Kliszowi....więcej »

Pada czy nie pada, PPOŻ ściółkę bada

Wiosenna pogoda dopiero od kilku dni zaczęła traktować nas łaskawiej i wraz ze zwiększoną ilością promieni słonecznych niestety przybyło od razu pożarów lasu....więcej »