IBL
XXIV kongres IUFRO w Salt Lake City

20
paź
2014

W dniach 5-11 października 2014 r. odbył się XXIV kongres Międzynarodowej Unii Leśnych Organizacji Badawczych - IUFRO w Salt Lake City (USA).

   W tym największym kongresie ośrodków naukowych i organizacji leśnych uczestniczyło blisko 4 tysiące osób z ponad 105 krajów, w tym blisko tysiąc studentów. Tytuł tegorocznego kongresu, to „Sustaining forest, sustaining people: the role of research". W ciągu tygodnia odbyło się 168 sesji. Bloki tematyczne Kongresu obejmowały takie zagadnienia, jak:

  • lasy dla ludzi,
  • bioróżnorodność leśna i usługi ekosystemowe,
  • lasy a zmiany klimatyczne,
  • interakcje las a woda,
  • biomasa leśna i bioenergia,
  • lasy i produkty leśne dla zielonej przyszłości,
  • zdrowotność lasów w zmieniającym się świecie.

   W sesji z udziałem kierowników jednostek naukowych, której przewodniczył prof. Konstantin Von Teuffel (Instytut Badawczy Leśnictwa Badeni-Wittenbergi, Niemcy) i prof. Peter Mayer (Federalne Centrum Badawczo-Szkoleniowe na Rzecz Lasów, Zagrożeń Naturalnych i Krajobrazu, Austria), tematem przewodnim były rozmowy na temat przyszłości i zarządzania badaniami leśnymi na świecie. Spotkanie miało na celu zapoznanie uczestników z wynikami ankiety, która została rozesłana do 120 jednostek naukowych na świecie i dotyczyła przyszłych kierunków badawczych, zmian organizacyjnych w instytutach/uczelniach leśnych, jak i źródeł finansowania badań. W konkluzji panelistów, jak i prowadzących forum, stwierdzono, że las ze względu na swoje wielorakie funkcje winien być badany wielopłaszczyznowo. Zachęcano przy tym kierowników leśnych jednostek naukowych do współpracy, nie tylko między członkami IUFRO ale też angażowanie naukowców z innych dyscyplin spoza leśnictwa, gdyż przedmiot badań – las, ze względu na swoja specyfikę wymaga wykorzystania zdobyczy wiedzy z wielu specjalności.

   W Kongresie uczestniczyła delegacja z Instytutu Badawczego Leśnictwa w następującym składzie: mgr inż. Radomir Bałazy, dr hab. Janusz Czerepko, dr hab. Dorota Dobrowolska, dr inż. Krzysztof Stereńczak. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych wraz z siecią naukową Joanneum Research z Austrii oraz Instytutem Badawczym Leśnictwa, zorganizowała sesję pt. Remote sensing in carbon balance evaluation and monitoring, którą moderował Pan prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiedzki. Sesja poświęcona była nowatorskim metodom oceny i monitoringu zasobów węgla w ekosystemach leśnych przy wykorzystaniu technik teledetekcji. W trakcie spotkania zaprezentowano analizę dokładności pomiarów biomasy, metod kartowania i monitoringu zasobów węgla z użyciem systemu LIDAR, czy też zobrazowań satelitarnych 3D SAR. Wyniki prezentowane były w oparciu o zebrane dane z różnych regionów świata, m.in. Chin, Indonezji, Norwegii.

   W trakcie sesji poświęconej edukacji w leśnictwie, jako służbie dla nauki i praktyki (Forestry education serving science and practice) prowadzonej m.in. przez prof. dr. hab. Piotra Paschalisa-Jakubowicza z SGGW, Pan dr inż. Krzysztof Stereńczak przedstawił referat pt. „IUFRO learning initiatives – a necessary tool for lifelong learning". Referat dotyczył projektu pt. Określenie wymagań programowych uniwersyteckich studiów leśnych uwzględniających potrzeby prowadzenia leśnictwa w XXI wieku, którego koordynatorem jest Pan prof. dr hab. Piotr Paschalis-Jakubowicz. Celem projektu jest poprawa i unowocześnienie wyższego szkolnictwa leśnego, szczególnie poprzez zastosowanie innowacyjnych metod i narzędzi edukacyjnych. W swoim wystąpieniu Pan dr Stereńczak zaprezentował doświadczenia zdobyte podczas serii kursów i spotkań warsztatowych, które odbywały się z udziałem pracowników z wydziałów leśnych na całym świecie, jak i z różnych instytucji związanych z leśnictwem. W trakcie kursów prezentowano i dyskutowano nad nowymi metodami nauczania, które winne być stosowane w warunkach dynamicznie zmieniającej się gospodarki leśnej.

   Pani dr hab. Dorota Dobrowolska przedstawiała w trakcie sesji posterowej wyniki badań dotyczące jodły pospolitej. Badania miały na celu porównanie struktury, wzrostu, odnowienia, witalności i stopnia uszkodzeń tego gatunku w jego naturalnym zasięgu, jak i poza nim, na wybranych obiektach w Polsce. Badania zebrano na 48 powierzchniach w zasięgu i poza zasięgiem naturalnym jodły. Powierzchnie występowały na siedliskach lasów i lasów mieszanych świeżych w trzech przedziałach wiekowych <100 lat; 101–125 lat;>126 lat. W wynikach badań jednoznacznie został podkreślony dobry przyrost, zasobność, jaki i zdrowotność jodły poza zasięgiem jego naturalnego występowania.

   Na zakończenie Kongresu przyjęto deklarację w której stwierdzono, że lasy i drzewa odgrywają kluczową rolę w poprawie i warunkowaniu jakości życia ludzi na całym świecie, zapewniając przede wszystkim możliwość uzyskania dochodu, utrzymywania wysokich plonów z działalności rolniczej, zapewnienia żywności i należytego zaopatrzenia w czystą wodę. Lasy pełnią wiele funkcji ekosystemowych, jak i stanowią przystępne i zrównoważone źródło energii i surowców odnawialnych. W końcu deklaracji podkreślono potrzebę międzynarodowej współpracy w zakresie badań leśnych i rozpowszechniania wyników. IUFRO będzie czyniło wszelkie starania, które mają na celu rozwój globalnej sieci na rzecz rozwoju nauk leśnych wobec nowych wyzwań stojących przed leśnictwem.

   Nowym prezydentem IUFRO został prof. Mike Wingfield z Instytutu Leśnictwa i Biotechnologii Rolniczej Uniwersytetu w Pretorii (RPA). Profesor Wingfield pełnił w okresie ostatnich czterech lat funkcję wiceprezydenta IUFRO i jest pierwszym prezydentem z Afryki. Kolejny XXV kongres IUFRO odbędzie się w 2019 roku w Curitiba (Brazylia).

Opracowanie: J. Czerepko we współpracy z R. Bałazym, D. Dobrowolską i K. Stereńczakiem

TAGI: kongres o ibl iufro


Więcej Informacji

Awanse naukowe pracowników IBL styczeń 2021 r.

28 stycznia 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa podjęła uchwałę w sprawie nadania mgr. inż. Hannie Szmidla stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne....więcej »

Obchody 90-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa

W dniach 10 i 11 grudnia 2020 r. odbyły się obchody jubileuszu 90-lecia powstania Instytutu Badawczego Leśnictwa....więcej »

Przedziwna Puszcza Białowieska

Tematem przewodnim filmu BULiGL pt. "Przedziwna Puszcza Białowieska" jest aktualna problematyka ochrony puszczy Białowieskiej w ujęciu historycznym oraz społecznym....więcej »

Wspomnienie o Doktorze Stanisławie Dunikowskim

Społeczność Instytutu Badawczego Leśnictwa ze smutkiem przyjęła wiadomość, że w dniu 28 września 2020 r. zmarł dr inż. Stanisław Dunikowski - wieloletni pracownik Zakładu Ekologii Lasu, Członek Honorowy Rady Naukowej IBL....więcej »