IBL
Złoty Kordelas dla Profesora Arkadiusza Bruchwalda podczas Centralnych Obchodów Dni Lasu 2019

09
cze
2019

Minister środowiska Henryk Kowalczyk, wiceminister środowiska Małgorzata Golińska i dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny wzięli udział w Ogólnopolskim Święcie Lasu oraz centralnych obchodach 95-lecia Lasów Państwowych w Łochowie. Uroczystość leśników uświetniła swoją obecnością również Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda.

   W liście do uczestników, odczytanym przez pierwszą damę, Prezydent RP podkreślił, że „akt powołania Lasów Państwowych podyktowany był świadomością, że lasy są narodowym dobrem i wymagają wspólnego, profesjonalnego gospodarowania. Dziś Lasy Państwowe obchodzą swoje 95-lecie. Szeroka wiedza i zaangażowanie to cechy, które wyróżniają polskich leśników".

Patronat Honorowy nad uroczystościami objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda (fot. archiwum Ministerstwa Środowiska)

   Podczas obchodów odczytano również listy gratulacyjne od najważniejszych osób w Państwie – Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałków Sejmu i Senatu. Z okazji jubileuszu posadzono również pamiątkowy dąb poświęcony przez Papieża Franciszka. Następnie obyła się uroczysta gala w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym Pałac i Folwark Łochów. Ważnym punktem było wręczenie odznaczeń państwowych nadanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę osobom zasłużonym dla ochrony środowiska oraz medalu ,,Zło dobrem zwyciężaj" przyznanego Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych Andrzejowi Koniecznemu.

   W trakcie obchodów minister Henryk Kowalczyk i wiceminister Małgorzata Golińska wręczyli odznaczenia resortowe oraz pamiątkowe kordelasy dla zasłużonych leśników.

   Złotym Krzyżem Zasługi udekorowano Jarosława Szałatę, przewodniczącego Związku Leśników Polskich w RP, Brązowy Krzyż Zasługi otrzymała Elżbieta Bernard-Rybak, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Łochów. Brązowym medalem „Za długoletnią służbę" uhonorowano Dariusza Pieniaka, dyrektora RDLP w Łodzi. 5 osób otrzymało odznakę honorową „Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej", 25 osób uhonorowano Kordelasem Leśnika Polskiego. Złoty Kordelas wręczono profesorowi Arkadiuszowi Bruchwaldowi z Instytutu Badawczego Leśnictwa, kordelas otrzymała również wicemarszałek Senatu Maria Koc.

W obecności  Henryka Kowalczyka,  Ministra Środowiska  Złoty Kordelas Leśnika Polskiego  prof. dr. hab. Arkadiuszowi Bruchwaldowi  wręczył  Andrzej Konieczny,  Dyrektor Generalny Lasów Państwowych (fot. J. Drabarczyk, CILP)

   Prof. dr hab. Arkadiusz Bruchwald Złoty Kordelas Leśnika Polskiego otrzymał za całokształt prowadzonej działalności dydaktycznej i naukowej. Profesor Arkadiusz Bruchwald  prowadził szeroką działalność dydaktyczną, wykładając na Wydziale Leśnym SGGW statystykę matematyczną, dendrometrię oraz naukę o produkcyjności lasu. W latach 1994-2006 piastował funkcję kierownika Studium Doktoranckiego na Wydziale Leśnym. Wykładał także na innych wydziałach SGGW (m.in. na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym) oraz w Wyższej Szkole Nauk Społeczno-Ekonomicznych.

   Badania prowadzone przez Pana Profesora można podzielić na dwa okresy. W pierwszym okresie były to głównie badania z zakresu dendrometrii, a ich zwieńczeniem było opracowanie nowej metody określania miąższości i przyrostu miąższości. Do tego zakresu można też zaliczyć opracowanie nowej metody inwentaryzacji lasu, która weszła do praktyki leśnej w roku 2003. Do metody tej zostały włączone nowe wzory na stałe krzywe wysokości i pierśnicowe liczby kształtu. Pozwoliło to na odejście od tradycyjnych tablic, a jej poszczególne elementy i dokładniejsze wyniki otrzymywano już za pomocą programów komputerowych.

   W drugim okresie zainteresowania badawcze Pana Profesora skupiły się wokół nauki o przyroście i produkcyjności lasu. Największym osiągnięciem z tego okresu było zapoczątkowanie, a następnie opracowanie modeli wzrostów drzewostanów. Modele te są dokładniejsze od tablic, gdyż są wielowariantowe – uwzględniają zróżnicowanie lasu, ich wielogatunkowość, różnowiekowość, czynniki zadrzewienia i inne parametry, których tablice nie są w stanie określić. Drugim istotnym osiągnieciem badawczym z tego okresu było zbudowanie modeli ryzyka uszkodzeń drzewostanów przez wiatr, bardzo przydatnego zwłaszcza w ostatnim czasie, przy zmieniających się warunkach klimatycznych, gdy coraz częściej mamy do czynienia z silnymi wiatrami i suszami. Modele pozwalają przewidzieć w których konkretnie drzewostanach z dużym prawdopodobieństwem wystąpi klęska wiatrołomów, dzięki czemu można ją uprzedzić i obniżając wiek rębności choć częściowo obniżyć rozmiar skutków klęski.

   Dorobek naukowy profesora Arkadiusza Bruchwalda obejmuje łącznie 250 prac, w tym znane skrypty i podręczniki: „Urządzanie lasu dla techników leśnych", „Statystyka matematyczna dla leśników" i „Dendrometria" (wyróżniony nagrodą Ministra Szkolnictwa Wyższego).

Prof. dr hab. Arkadiusz Bruchwald ze Złotym Kordelasem Leśnika Polskiego (fot. A. Sawicki)

   W listopadzie ub.r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym miało miejsce uroczyste seminarium naukowe z okazji jubileuszu 80-tych urodzin i 56-lecia pracy naukowej Pana Profesora.

  Panu Profesorowi oraz wszystkim laureatom nagród i odznaczeń serdecznie gratulujemy!

Opracowanie: Artur Sawicki

TAGI: kordelas obchody dni lasu kordelas leśnika polskiego


Więcej Informacji

20 lipca zmarł dr Zygmunt Santorski

Ze smutkiem zawiadamiamy, że zmarł nasz Kolega i Przyjaciel dr Zygmunt Santorski, długoletni pracownik Instytutu Badawczego Leśnictwa....więcej »

Nagrody im. Adama Loreta dla pracowników IBL

Już po raz 12. wręczono nagrody im. Adama Loreta. - To wyjątkowe wyróżnienie dla osób, które są oddane swojej pracy, dla których jest ona pasją - powiedziano podczas uroczystości 25 czerwca br. w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych....więcej »

Rusza inwentaryzacja nadobnicy alpejskiej w Beskidzie Niskim i Bieszczadach

Zakład Lasów Górskich rozpoczął kolejny etap prac inwentaryzacyjnych dotyczących występowania gatunków o szczególnych funkcjach wskaźnikowych w ostatnim zgrupowaniu nadleśnictw RDLP w Krośnie....więcej »

3 lipca zmarł prof. dr hab. inż. Tytus Karlikowski

Prof. dr hab. inż. Tytus Karlikowski pracował w Instytucie Badawczym Leśnictwa ponad 50 lat, przechodząc kolejne szczeble rozwoju zawodowego i naukowego....więcej »