Owady – zestawienie powierzchni zagrożonych przez szkodniki sosny

Baza zawiera informację o prognozowanych powierzchniach zagrożonych przez szkodniki sosny....więcej »

Owady – zestawienie powierzchni zagrożonych przez szkodniki korzeni

Baza zawiera informację o powierzchniach zagrożonych przez szkodniki korzeni....więcej »

Owady – występowanie szkodników leśnych i wykonane zabiegi ochronne

Baza zawiera informację o występowaniu szkodników oraz wykonywanych zabiegach ochronnych na danym obszarze....więcej »

Owady – wykaz posuszu, złomów i wywrotów

Baza zawiera informację o wykazie posusz, złomów i wywrotów....więcej »

Owady – powierzchnia (ha) drzewostanów w klasie wydzielania posuszu wg wartości NPC

Baza zawiera informację o powierzchniach drzewostanów w klasie wydzielania posuszu wg wartości NPC....więcej »

Odnowienia naturalne gatunków lasotwórczych

Baza zawiera informację o powierzchni odnowieniach naturalnych gatunków lasotwórczych badanych w ramach różnych tematów badawczych na określonych powierzchniach....więcej »

Oddziaływanie przemysłu na środowisko leśne

Baza zawiera informacje dot. zanieczyszczeń przemysłowych wokół Elektrowni Kozienice....więcej »

Monitoring stosowania środków ochrony roślin

Baza zawiera informację dotyczące stosowania środków ochrony roślin w leśnictwie od 2001 roku i będzie sukcesywnie uzupełniana o kolejne lata....więcej »

Gleby leśne

Baza zawiera zestawienie informacji o właściwościach chemicznych gleb na siedliskach lasowych, borowych oraz górskich....więcej »

Gatunki inwazyjne

Baza zawiera informację o pojawieniu się gatunków inwazyjnych na terenie Polski....więcej »