Czynna ochrona cisa pospolitego na wybranych obszarach Natura 2000 w Polsce

Baza zawiera informacje o stanie populacji cisa pospolitego w 14 rezerwatach przyrody: „Cisy Rokickie im. prof. St. Króla”, „Bogdanieckie Cisy”, „Cisy Tychowskie”, „Cisy w Czarnem”, „Cisy”, „Cisowa Góra”, „Cisy nad Liswartą”, „Jasień”, „Radomice”, „Skarżysko”, „Majdów”, „Kretówki”, „Cisy na Górze Jawor”, „Woronikówka”....więcej »

Genetyka drzew leśnych - zmiennosc_genetyczna_sosna zwyczajna

Baza dotyczy badań zmienności genetycznej drzew leśnych, prowadzonych przy pomocy różnych rodzajów markerów genetycznych (markery DNA, izoenzymy)....więcej »

Genetyka drzew leśnych - zmiennosc_genetyczna_buk zwyczajny

Baza dotyczy badań zmienności genetycznej drzew leśnych, prowadzonych przy pomocy różnych rodzajów markerów genetycznych (markery DNA, izoenzymy)....więcej »

Genetyka drzew leśnych - zmiennosc_genetyczna_sosna zwyczajna

Baza dotyczy badań zmienności genetycznej drzew leśnych, prowadzonych przy pomocy różnych rodzajów markerów genetycznych (markery DNA, izoenzymy)....więcej »

Genetyka drzew leśnych - zmiennosc_genetyczna_modrzew europejski

Baza dotyczy badań zmienności genetycznej drzew leśnych, prowadzonych przy pomocy różnych rodzajów markerów genetycznych (markery DNA, izoenzymy)....więcej »

Genetyka drzew leśnych - zmiennosc_genetyczna_czereśnia ptasia

Baza dotyczy badań zmienności genetycznej drzew leśnych, prowadzonych przy pomocy różnych rodzajów markerów genetycznych (markery DNA, izoenzymy)....więcej »

Stopnie trudności gospodarowania nadleśnictw i leśnictw

Baza zawiera wyliczone stopnie trudności gospodarowania oraz wybrane wskaźniki cząstkowe dla leśnictw i nadleśnictw w ramach badań prowadzonych na zlecenie DGLP....więcej »

Siedliska leśne

Baza zawiera dane pomiarowe zebrane w ramach badań warunków siedliskowych krain i dzielnic przyrodniczo-leśnych w Polsce....więcej »