Dynamika wzrostu i rozwoju oraz kierunki zagospodarowania drzewostanów lipy drobnolistnej w lasach państwowych

...więcej »

EFFE

Ocena finansowania leśnictwa w Europie...więcej »

EUFORGEN

W dniach od 31 marca do 3 kwietnia 2009 r. w Antalyi w Turcji odbyło się trzecie spotkanie grupy "Stand-forming Broadleaves Network" działającej w ramach projektu EUFORGEN....więcej »

FLEXWOOD

...więcej »

FUTMON

Dalszy rozwój i wdrożenie systemu monitoringu lasów w Unii Europejskiej...więcej »

HESOFF

...więcej »

Identyfikacja czynników wpływających na efektywność gospodarowania nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu z wykorzystaniem metody DEA

...więcej »

Identyfikacja przyczyn spałowania drzewostanów bukowych przez jeleniowate oraz propozycje działań ochronnych

...więcej »

Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w latach 2012-2016

...więcej »

Kryteria oceny potencjału gradacyjnego głównych foliofagów sosny jako podstawy do opracowania strategii postępowania ochronnego w zagrożonych drzewostanach

...więcej »