Ocena zróżnicowania wewnątrzgatunkowego sosny limby (Pinus cembra L.) z czterech tatrzańskich proweniencji na podstawie cech potomstwa

...więcej »

Określenie intensywności przemian biochemicznych gleb w zależności od składu gatunkowego drzewostanu

...więcej »

Określenie stopni trudności gospodarowania jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych

...więcej »

Określenie warunków przekształcania się pożaru pokrywy gleby w pożar całkowity w zależności od siedliskowych typów lasu, składu gatunkowego i wieku drzewostanu

...więcej »

Określenie współczynników zamiennych dla wybranych długości drewna sosnowego i świerkowego wielkowymiarowego w kłodach oraz średniowymiarowego

...więcej »

Określenie zdolności retencyjnych drzewostanów głównych gatunków lasotwórczych

...więcej »

Określenie zmienności DNA głównych lasotwórczych gatunków drzew w Polsce z uwzględnieniem populacji rosnących poza naturalnym zasięgiem

...więcej »

Opracowanie metody alarmowego ustalania stopnia zagrożenia pożarowego lasu na potrzeby wojska

...więcej »

Opracowanie metody prognozowania zagrożenia drzewostanów dębowych przez ważniejsze gatunki owadów liściożernych

...więcej »

Opracowanie modeli paliw leśnych materiałów roślinnych pokrywy gleby

...więcej »