Opracowanie sztucznych schronień letnich dla mopków Barbastella barbastellus i przetestowanie ich skuteczności w praktyce

...więcej »

Opracowanie sztucznych schronień letnich dla mopków Barbastella barbastellus i przetestowanie ich skuteczności w praktyce

...więcej »

Optymalizacja użytkowania oraz zasobności drzewostanów z punktu widzenia dochodowej funkcji produkcji drewna oraz węgla

...więcej »

Osłona naukowa realizacji „Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych w Polsce na lata 2011 - 2035”

...więcej »

Oznaczanie sprawców chorób i szkodników drzew leśnych – poradnictwo dla Lasów Państwowych

...więcej »

OZwRCIN

...więcej »

Polforex

...więcej »

Postępowanie ochronne w drzewostanach jodłowych zagrożonych przez owady i patogeny grzybowe

...więcej »

PROFOREST

...więcej »

Program rozwoju leśnictwa

...więcej »