Program testowania potomstwa drzewostanów wyselekcjonowanych (WDN), drzew matecznych (DD), plantacji nasiennych (PN) i plantacyjnych upraw nasiennych (PUN) w ramach "Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych na lata 2011- 2035"

...więcej »

Projekt 28/2019/Wn50/EE-ee/D

...więcej »

Projekt nr 151/2018/Wn50/EE-BS/D

...więcej »

Projekt nr 83/2019/Wn50/EE-EE/D

...więcej »

Projekt NRPBS2/A9/25/2013

...więcej »

Projekt UMO-2017/25/B/NZ9/02588

...więcej »

PROZEL

...więcej »

Przebudowa częściowa zagrożonych hubą korzeni monokultur sosnowych na gruntach porolnych z wykorzystaniem preparatu Rotstop

...więcej »

Rola hurtowni danych w procesie wnioskowania naukowego

...więcej »

Ryzyko uszkodzenia drzewostanów przez wiatr w Beskidzie Żywieckim

...więcej »