Postępowanie ochronne w drzewostanach jodłowych zagrożonych przez owady i patogeny grzybowe

...więcej »

PROFOREST

...więcej »

Program rozwoju leśnictwa

...więcej »

Program testowania potomstwa drzewostanów wyselekcjonowanych (WDN), drzew matecznych (DD), plantacji nasiennych (PN) i plantacyjnych upraw nasiennych (PUN) w ramach "Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych na lata 2011- 2035"

...więcej »

Projekt 28/2019/Wn50/EE-ee/D

...więcej »

Projekt nr 151/2018/Wn50/EE-BS/D

...więcej »

Projekt nr 83/2019/Wn50/EE-EE/D

...więcej »

Projekt NRPBS2/A9/25/2013

...więcej »

Projekt UMO-2017/25/B/NZ9/02588

...więcej »

Prowadzenie Krajowego Sytemu Informacji o Pożarach Lasów w latach 2020-2022

...więcej »