Określenie zmienności DNA głównych lasotwórczych gatunków drzew w Polsce z uwzględnieniem populacji rosnących poza naturalnym zasięgiem

...więcej »

Opracowanie metody alarmowego ustalania stopnia zagrożenia pożarowego lasu na potrzeby wojska

...więcej »

Opracowanie metody prognozowania zagrożenia drzewostanów dębowych przez ważniejsze gatunki owadów liściożernych

...więcej »

Opracowanie modeli paliw leśnych materiałów roślinnych pokrywy gleby

...więcej »

Opracowanie sztucznych schronień letnich dla mopków Barbastella barbastellus i przetestowanie ich skuteczności w praktyce

...więcej »

Opracowanie sztucznych schronień letnich dla mopków Barbastella barbastellus i przetestowanie ich skuteczności w praktyce

...więcej »

Optymalizacja użytkowania oraz zasobności drzewostanów z punktu widzenia dochodowej funkcji produkcji drewna oraz węgla

...więcej »

Osłona naukowa realizacji „Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych w Polsce na lata 2011 - 2035”

...więcej »

Oznaczanie sprawców chorób i szkodników drzew leśnych – poradnictwo dla Lasów Państwowych

...więcej »

OZwRCIN

...więcej »