Znaczenie martwego drewna w kształtowaniu się właściwości fizycznych i chemicznych gleb leśnych

...więcej »

Znaczenie wczesno-letniego pokarmu na rozród, kondycję i przeżywalność osobników oraz dynamikę populacji popielicy (Glis glis)

...więcej »

BACCARA

Żywność, rolnictwo i rybołówstwo oraz biotechnologia...więcej »

BioSoil

Projekt demonstracyjny....więcej »

BIOSTRATEG1/267755/4/NCBR/2015

...więcej »

CEMAGREF

...więcej »

COMFOR

Zintegrowane podejście w rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa i higieny pracy w działalności małych i średnich europejskich przedsiębiorstw leśnych...więcej »

Opracowanie programu integrowanej ochrony upraw sosnowych przed owadami i patogenami z uwzględnieniem systemu wspomagania decyzji (SWD)

...więcej »

EFFMIS

...więcej »

EFORWOOD

Narzędzia oceny wpływu trwałego i zrównoważonego rozwoju w łańcuchu leśno-drzewnym...więcej »