Standardowe koszty jednostkowe w systemie finansowym Lasów Państwowych

...więcej »

Struktura zasobów drzewnych rosnących na obszarach nieleśnych według ewidencji

...więcej »

SUMFOREST

...więcej »

System wspomagania decyzji (decision support systems) w ochronie lasów przed foliofagami sosny

...więcej »

Tempo i kierunki sukcesji regeneracyjnej w różnych typach zbiorowisk leśnych na terenach pohuraganowych w Puszczy Białowieskiej w okresie 30 lat na przykładzie stałych powierzchniach badawczych IBL

...więcej »

TREES4FUTURE

"Hodowla drzew dla przyszłości"...więcej »

Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu

...więcej »

WAMBAF Tool box

...więcej »

WAMBAF

...więcej »

Weryfikacja istniejących zasięgów występowania głównych lasotwórczych gatunków drzew w Polsce na podstawie nowych badań

...więcej »