Projekty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Instytucie Badawczym Leśnictwa prowadzone są prace badawczo-rozwojowe w ramach projektów, średnio 160 tematów rocznie. Są one finansowane przede wszystkim przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, a także przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Środowiska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, ze środków unijnych w ramach Programów Ramowych i innych (np. Life +, INTERREG, akcje COST), z funduszy strukturalnych (POIG, POIŚ) oraz przez innych zleceniodawców zagranicznych i krajowych.