BIBLIOTEKA

Biblioteka IBL w Sękocinie Starym jest placówką naukową. Gromadzi polskie i zagraniczne publikacje (książki i czasopisma) z zakresu leśnictwa i nauk pokrewnych.

e-mail: biblioteka
tel. 22 7150 619

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1500

 
Archiwum Leśnej Historii Mówionej
 
ARCHIWUM LEŚNEJ HISTORII MÓWIONEJ
Pełne nagrania w wersji DVD są udostępniane do celów naukowych i edukacyjnych w bibliotece Instytut Badawczego Leśnictwa. Zamieszczone na stronie internetowej dziesięciominutowe filmy są wyborem fragmentów relacji. Wraz z fotografiami, dokumentami i pamiątkami z domowych archiwów stanowią jedynie reprezentację zasobu.  
 
 

epnp.pl – Elektroniczne Publikacje Nauki Polskiej
"Organizacja i wdrożenie ogólnopolskiego elektronicznego systemu komercjalizacji recenzowanych prac naukowych przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku".
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Jednostka jest ogólnodostępną biblioteką naukową.