Studia podyplomowe

Edukacja przyrodniczo-leśna jest jedną z form ochrony przyrody. Aby chronić środowisko należy poszerzać wiedzę na jego temat, edukować siebie i innych. Upowszechnianie wiedzy o środowisku leśnym owocuje wzrostem świadomości ekologicznej społeczeństwa i jest gwarancją właściwych jego postaw przeciwdziałających szybkiemu zmniejszaniu się różnorodności biologicznej na Ziemi.

 

STUDIA PODYPLOMOWE

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA LASU

 

    Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach studiów podyplomowych "Ochrona przeciwpożarowa lasu", organizowanych na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej we współpracy z Instytutem Badawczym Leśnictwa. CCelem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu ochrony lasów przed pożarami. W programie studiów szczególny nacisk położony jest na podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób zaangażowanych w bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową w lasach. Po ukończeniu studiów absolwenci będą dysponować wiedzą pozwalającą na racjonalne planowanie, jak i organizowanie ochrony przeciwpożarowej w lasach. Studia są dedykowane dla pracowników Lasów Państwowych, parków narodowych, Państwowej Straży Pożarnej, ochotniczych straży pożarnych i innych instytucjach.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

  • Studia organizuje i prowadzi Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) w formie niestacjonarnej, w zakresie programowym dotyczącym ochrony przeciwpożarowej lasu we współpracy z Instytutem Badawczym Leśnictwa.
  • Zajęcia prowadzone są w formie: wykładów, ćwiczeń, ćwiczeń laboratoryjnych oraz ćwiczeń terenowych.
  • Program studiów obejmuje 191 godzin zajęć realizowanych w dwóch semestrach. W czasie studiów przewidziano 9 dwu- i trzydniowych zjazdów odbywających się w weekendy, jednak nie częściej niż 2 razy w miesiącu.

   Więcej informacji nt. studiów jest dostępnych na stronie internetowej -  STUDIA PODYPLOMOWE NA SGSP.