Informacje

VIII edycja Konkursu fotograficznego pt. "Las jakiego nie znamy"

Dyrekcja Instytutu Badawczego Leśnictwa ogłasza VIII edycję Konkursu fotograficznego pt. "Las jakiego nie znamy", w roku......więcej »

Wytwarzanie energii z biomasy leśnej - dobrym rozwiązaniem w dobie kryzysu klimatycznego i ekologicznego

Krótka polemika ze stanowiskiem Greenpeace Polska pt. „Czy spalanie polskich lasów to recepta na kryzys wywołany......więcej »

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna w kadencji 2020-2023

W 2020 roku rozpoczęła się nowa kadencja Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN, do którego wybranych zostało......więcej »

Najnowsze publikacje

Identification of bacteria and fungi inhabiting fruiting bodies of Burgundy truffle (Tuber aestivum Vittad.)

Perlińska Lenart U., […], Hilszczańska D., Kruszewska J.S.; Archives of Microbiology, 2020...więcej »

The importance of trap type, trap colour and capture liquid for catching Dendrolimus pini and their impact on by‐catch of beneficial insects

Sukovata L., Dziuk A., Parratt M., Bystrowski C., Dainton K., Polaszek A., Moore R.; Agricultural and Forest Entomology, early view....więcej »

Germination responses to winter warm spells and warming vary widely among woody plants in a temperate forest

Flanigan N.P., […], Jastrzębowski S., S.N. Hidayati, […]; Plant Biology, 2020...więcej »

Meta-analysis of multidecadal biodiversity trends in Europe.

Pilotto F., […], Gutowski J. M., […]; Nature Communications, 2020...więcej »