Informacje

Awanse naukowe pracowników IBL styczeń 2021 r.

28 stycznia 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa podjęła uchwałę w sprawie nadania mgr. inż. Hannie......więcej »

Obchody 90-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa

W dniach 10 i 11 grudnia 2020 r. odbyły się obchody jubileuszu 90-lecia powstania Instytutu Badawczego Leśnictwa....więcej »

Przedziwna Puszcza Białowieska

Tematem przewodnim filmu BULiGL pt. "Przedziwna Puszcza Białowieska" jest aktualna problematyka ochrony puszczy......więcej »

Najnowsze publikacje

Application of a Low-Cost Electronic Nose for Differentiation Between Pathogenic Oomycetes Pythium intermedium and Phytophthora plurivora

Borowik P., Adamowicz L., Tarakowski R., Wacławik P., Oszako T., Ślusarski S., Tkaczyk M., Sensors 2021...więcej »

Unexpected distribution of subordinates around nests of the wood ants

Maák I.E., Sondej I., Juhász O., Trigos-Peral G., Tenyér A., Camera J., Czechowski W., Acta Oecologica, 2021...więcej »

Phosphite spray for the control of oak decline induced by Phytophthora in Europe

Solla A., Moreno G., Malewski T., Jung T., Klisz M., Tkaczyk M., Siebyla M., Pérez A., Cubera E., Hrynyk H., Szulc W., Rutkowska B., Martín J.A., Belbahri L., Oszako T., Forest Ecology and Management, 2021...więcej »

Sterols and Triterpenes: Antiviral Potential Supported by In-Silico Analysis

Hisham Shady N., Youssif K.A., Sayed A.M., Belbahri L., Oszako T., Hassan H.M., Abdelmohsen U.R., Plants, 2021...więcej »