I posiedzenie Rady Naukowej IBL 2017-2021

Porządek obrad
1. posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa
kadencji 2017-2021, 6 lipca 2017 r.

1. Wystąpienie dr. JACKA KRAWCZYKA, Dyrektora Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska.

2. Wystąpienie dr hab. DOROTY DOBROWOLSKIEJ, Przewodniczącej Komisji Wyborczej RN IBL, kadencji 2017-2021.

3. Wręczenie listów gratulacyjnych członkom RN IBL, kadencji 2017-2021.

4. Uchwalenie Regulaminu RN IBL.

5. Wybór Przewodniczącego RN IBL.

Przewodniczącym Rady Naukowej został prof. dr hab. JANUSZ SOWA.

6. Wybór Zastępców Przewodniczącego RN IBL.

Zastępcami Przewodniczącego Rady Naukowej zostali dr hab. WOJCIECH GRODZKI oraz dr hab. DOROTA DOBROWOLSKA.  

7. Wybór Sekretarza RN IBL.

Sekretarzem Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa została dr hab. IWONA SKRZECZ.

8. Wybór przewodniczących i członków stałych komisji RN IBL.

Komisja ds. działalności naukowej

Komisja ds. kwalifikacji
i rozwoju kadry

Komisja ds. organizacyjno-ekonomicznych

prof. dr hab. Jerzy Gutowski

prof. dr hab. Stanisław Miścicki

prof. dr hab. Janusz Olejnik

dr hab. Tomasz Oszako

dr hab. Jarosław Paluch

dr hab. Rafał Paluch

prof. dr hab. Kazimierz Rykowski*

dr inż. Krzysztof Stereńczak

dr hab. Małgorzata Sułkowska.

dr hab. Zbigniew Borowski*

prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki,

dr hab. Dorota Hilszczańska,

prof. dr hab. Andrzej Kolk,

dr hab. Justyna Nowakowska,

prof. dr hab. Zbigniew Sierota,

dr hab. Iwona Skrzecz,

dr hab. Lidia Sukovata,

prof. dr hab. Stanisław Zając.

dr hab. Dorota Dobrowolska

dr hab. Wojciech Grodzki*

dr hab. Janusz Kocel

dr hab. Jan Kowalczyk

prof. dr hab. Piotr Łakomy

dr hab. Maciej Skorupski

dr hab. Ryszard Szczygieł

dr hab. Roman Wójcik

 

* - przewodniczący Komisji

9. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. DAMIANA KORZYBSKIEGO. 
Tytuł rozprawy: Metoda planowania struktury przestrzennej składu gatunkowego lasu na terenach górskich.
Promotor: prof. dr hab. ARKADIUSZ BRUCHWALD z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi  Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Recenzenci:

  • prof. dr. hab. BOGDAN BRZEZIECKI (nauki leśne: hodowla lasu) z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Leśnego w Warszawie,
  • dr. hab. JAROSŁAW SOCHA z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego
    im. H. Kołłątaja w Krakowie (nauki leśne: dendrometria, produkcyjność lasu).

10. Wyznaczenie przedstawiciela RN IBL do Komisji ds. podziału środków z Funduszu Badań Własnych oraz dotacji na działalność statutową na projekty badawcze.

Przedstawicielem RN IBL została dr hab. MAŁGORZATA SUŁKOWSKA.