IBL
Las dla człowieka - człowiek dla lasu

24
kwi
2018

12 kwietnia 2018 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się XI konferencja z cyklu „Ekologia Humanistyczna” pt. „Las dla człowieka − człowiek dla lasu”, której współorganizatorami byli: Instytut Badawczy Leśnictwa oraz Kampinoski Park Narodowy.

Celem konferencji było stworzenie szerokiej platformy wymiany informacji oraz współpracy przyrodników i humanistów w ukazaniu roli wzajemnych zależności lasu i człowieka.
Konferencja została objęta patronatem honorowym przez:
•    Ministerstwo Środowiska
•    Narodowe Centrum Kultury
•    Lasy Państwowe
•    Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN
•    Polskie Towarzystwo Leśne
Patronatem medialnym konferencję objęli:
•    Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS
•    Fundacja Hereditas − wydawca czasopisma „Spotkania z Zabytkami"
Przedstawicielami Komitetu Organizacyjnego konferencji z Instytutu Badawczego leśnictwa byli: dr Małgorzata Falencka-Jabłońska i dr inż. Krzysztof Stereńczak.
Konferencja ta stała się doskonałym forum wielopłaszczyznowych dyskusji o strukturze i funkcjach lasów, przedstawionych uczestnikom zarówno przez przyrodników, humanistów jak i archeologów, socjologów, dydaktyków, pedagogów, ekonomistów, filozofów i polityków.
W konferencji wzięły udział 193 osoby, wygłoszono 32 referaty i przedstawiono 7 posterów. Autorzy referatów i posterów reprezentowali 22 polskie uczelnie i ośrodki naukowo-badawcze, natomiast pozostali uczestnicy byli przedstawicielami 42 polskich ośrodków naukowych, szkół średnich, fundacji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych oraz instytucji rządowych i samorządowowych.


Fot. 1  Na otwarciu konferencji przemawia Sławomir Mazurek –Wiceminister Środowiska a w prezydium zasiadają ( od prawej):
Prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiedzki Przewodniczący Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN zastępca dyrektora generalnego LP, prof. dr hab. Anna Fidelus Prorektor ds. studenckich i kształcenia Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego, prof. dr hab. Rafał Wiśniewski-Dyrektor Narodowego Centrum Kultury, prof. dr hab. Andrzej Grzywacz -Przewodniczący Polskiego Towarzystwa LeśnegoFot. 2  Ks. dr hab. Ryszard Sadowski, prof. UKSW prezentujący  na sesji plenarnej referat nt. Znaczenie humanistyki dla kształtowania realistycznych relacji człowieka do przyrody ( Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji)


Fot. 3  Dr inż. Krzysztof Stereńczak podczas wygłaszania referatu nt. Między humanistyką a leśnictwem-interdyscyplinarne badania na obszarach leśnych. Doświadczenia, dobre praktyki i wspólne przedsięwzięcia


Fot. 4   Dr Małgorzata Falencka-Jabłońska (IBL) przemawia na plenarnej sesji podsumowującej konferencję a w prezydium zasiadają(od prawej): prof. dr hab. Maciej Skorupski –Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, prof. dr hab. Andrzej Grzywacz -Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Leśnego, prof. dr hab. Anna Latawiec dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego, ks. dr hab. Zbigniew Łepko, prof. UKSW

Opracowanie:
dr Małgorzata Falencka-Jabłońska (IBL)
Fotografie:
Jerzy Drabarczyk (Głos Lasu)

 

TAGI: uksw konferencja naukowa


Więcej Informacji

VI edycja (2018-2022) Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w IBL

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Instytutu nr 1 z dnia 24 kwietnia 2018 r. Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym ogłasza nabór na VI edycję 4-letnich (2018-2022) Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w zakresie leśnictwa...więcej »

Zakończenie V edycji Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w IBL

14 czerwca 2018 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyła się uroczystość wręczenia świadectw ukończenia Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w zakresie leśnictwa....więcej »

Nagrody im. Dyrektora Adama Loreta 2017

Tegoroczne obchody Święta Lasu odbyły się 8 czerwca w Janowie Lubelskim. Podczas obchodów dr inż. Andrzej Konieczny Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wręczył Doroczne Nagrody Lasów Państwowych im. Dyrektora Adama Loreta za rok 2017....więcej »

ZAINSPIROWANI LASEM - wernisaż zdjęć przyrodniczych

25 maja 2018 r. w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym odbył się wernisaż fotografii przyrodniczych Klubu Fotograficznego F8 pt. „Zainspirowani lasem”....więcej »