IBL
Las dla człowieka - człowiek dla lasu

24
kwi
2018

12 kwietnia 2018 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się XI konferencja z cyklu „Ekologia Humanistyczna” pt. „Las dla człowieka − człowiek dla lasu”, której współorganizatorami byli: Instytut Badawczy Leśnictwa oraz Kampinoski Park Narodowy.

Celem konferencji było stworzenie szerokiej platformy wymiany informacji oraz współpracy przyrodników i humanistów w ukazaniu roli wzajemnych zależności lasu i człowieka.
Konferencja została objęta patronatem honorowym przez:
•    Ministerstwo Środowiska
•    Narodowe Centrum Kultury
•    Lasy Państwowe
•    Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN
•    Polskie Towarzystwo Leśne
Patronatem medialnym konferencję objęli:
•    Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS
•    Fundacja Hereditas − wydawca czasopisma „Spotkania z Zabytkami"
Przedstawicielami Komitetu Organizacyjnego konferencji z Instytutu Badawczego leśnictwa byli: dr Małgorzata Falencka-Jabłońska i dr inż. Krzysztof Stereńczak.
Konferencja ta stała się doskonałym forum wielopłaszczyznowych dyskusji o strukturze i funkcjach lasów, przedstawionych uczestnikom zarówno przez przyrodników, humanistów jak i archeologów, socjologów, dydaktyków, pedagogów, ekonomistów, filozofów i polityków.
W konferencji wzięły udział 193 osoby, wygłoszono 32 referaty i przedstawiono 7 posterów. Autorzy referatów i posterów reprezentowali 22 polskie uczelnie i ośrodki naukowo-badawcze, natomiast pozostali uczestnicy byli przedstawicielami 42 polskich ośrodków naukowych, szkół średnich, fundacji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych oraz instytucji rządowych i samorządowowych.


Fot. 1  Na otwarciu konferencji przemawia Sławomir Mazurek –Wiceminister Środowiska a w prezydium zasiadają ( od prawej):
Prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiedzki Przewodniczący Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN zastępca dyrektora generalnego LP, prof. dr hab. Anna Fidelus Prorektor ds. studenckich i kształcenia Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego, prof. dr hab. Rafał Wiśniewski-Dyrektor Narodowego Centrum Kultury, prof. dr hab. Andrzej Grzywacz -Przewodniczący Polskiego Towarzystwa LeśnegoFot. 2  Ks. dr hab. Ryszard Sadowski, prof. UKSW prezentujący  na sesji plenarnej referat nt. Znaczenie humanistyki dla kształtowania realistycznych relacji człowieka do przyrody ( Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji)


Fot. 3  Dr inż. Krzysztof Stereńczak podczas wygłaszania referatu nt. Między humanistyką a leśnictwem-interdyscyplinarne badania na obszarach leśnych. Doświadczenia, dobre praktyki i wspólne przedsięwzięcia


Fot. 4   Dr Małgorzata Falencka-Jabłońska (IBL) przemawia na plenarnej sesji podsumowującej konferencję a w prezydium zasiadają(od prawej): prof. dr hab. Maciej Skorupski –Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, prof. dr hab. Andrzej Grzywacz -Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Leśnego, prof. dr hab. Anna Latawiec dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego, ks. dr hab. Zbigniew Łepko, prof. UKSW

Opracowanie:
dr Małgorzata Falencka-Jabłońska (IBL)
Fotografie:
Jerzy Drabarczyk (Głos Lasu)

 

TAGI: uksw konferencja naukowa


Więcej Informacji

Jesienne wypalanie wrzosowisk

2 października 2018 r. na terenie Wrzosowisk Przemkowskich (Nadleśnictwo Przemków) przeprowadzono jesienne wypalanie wrzosowisk....więcej »

XXII Festiwal Nauki w Instytucie Badawczym Leśnictwa

Już od ponad dwudziestu lat ostatni tydzień września poświęcony jest popularyzacji wyników najciekawszych badań placówek naukowych i wyższych uczelni w formie lekcji, warsztatów, wykładów i pogadanek....więcej »

Wernisaż ceramiki, fotografii i malarstwa „WWW.W...”

21 września 2018 r. w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa odbył się wernisaż ceramiki, fotografii i malarstwa noszący tytuł „WWW.W... w lesie, w parku, w ogrodzie ...” autorstwa Grażyny Głuch....więcej »

Wybrane aspekty ochrony przeciwpożarowej lasu w „Postępach techniki w leśnictwie”

Właśnie ukazał się nowy zeszyt „Postępów techniki w leśnictwie” w całości poświęcony wybranym aspektom ochrony przeciwpożarowej lasu....więcej »