IBL
Nauka a pożary lasu

21
lis
2018

W dniach 12-16 listopada 2018 roku w Coimbrze (Portugalia) odbyła się VIII edycja międzynarodowej konferencji poświęconej badaniom z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu (8th International Conference on Forest Fire Research).

   Konferencja, odbywa się cyklicznie co cztery lata i jest jednym z największych i najważniejszych wydarzeń naukowych podczas którego prezentowane są wyniki światowych badań dotyczących pożarów lasu. Jej organizatorem były Uniwersytet w Coimbrze, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Aerodynamiki Przemysłowej w Portugali (Association for the Development of Insdustrail Aerodynamics) oraz wchodzące w jego skład Centrum Badań nad Pożarami Lasów (Forest Fire Research Centre). Łącznie zostało zaprezentowanych 208 referatów i 43 postery. W spotkaniu uczestniczyło około 300 osób z 70 krajów. Tematyka wystąpień była bardzo zróżnicowana i dlatego została podzielona na sześć paneli tematycznych:

  • Ryzyko (Fire Risk Management).
  • Obciążenie ogniowe (Fuel Management).
  • Pożary (Fire Management).
  • Pożary na pograniczu miast i terenów otwartych (Fire at the Wildland Urban Interface).
  • Systemy i narzędzia wspierania zarządzania (Decision Support Systems and Tools).
  • Aspekty socjalno-ekonomiczne (Socio Economic Issues).

   Każdy z czterech wykładowych dni konferencji rozpoczynał się wystąpieniem specjalnie zaproszonego gościa (keynote speaker), który poruszał tematy o znaczeniu globalnym i interdyscyplinarnym. Spośród zaproszonych specjalnych gości na uwagę zasługiwał szczególnie wykład Simona Heemstra, oficera operacyjnego New South Wales Rural Fire Service z Australii, który wyjaśniał jak długi i skomplikowany jest proces od momentu publikacji wyników badań do ich wdrożenia w codziennej praktyce.

   Pracownicy Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu IBL zaprezentowali dwa referaty w sesji poświęconej zarządzaniu ryzykiem pożarowym:

1. Organizacja ochrony przeciwpożarowej na terenach poklęskowych na przykładzie Puszczy Białowieskiej (The organisation of fire protection in disaster areas using as an example the case of Bialowieza Forest).

2.  Klasyfikacja palności drzewostanów (The stand flammability classes).

   Ważną częścią konferencji była również sesja plakatowa. Z punktu widzenia polskich problemów na uwagę zasługiwała praca dotycząca automatycznego pomiaru wilgotności ściółki sosnowej na podstawie pośredniego pomiaru wilgotności drewna sosnowego zamontowanego na czujnikach rozmieszczonych w lesie. Uczestnicy konferencji mieli także okazję zobaczyć Centrum Badań nad Pożarami Lasów, gdzie przeprowadza m.in. się symulację rozprzestrzeniania się pożarów terenów otwartych. Podsumowaniem kameralnej części konferencji była otwarta dyskusja nad przyszłością i kierunkami badań dotyczących pożarów lasu, a chętni mogli dodatkowo wziąć udział w wizycie terenowej.

Pracownicy Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu IBL wraz z przedstawicielem Wydziału Ochrony Lasu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Coimbra, Portugalia

Symulacja rozprzestrzeniania się pożarów - Centrum Badań nad Pożarami Lasów, Coimbra, Portugalia

   W jej ramach udano się na jedno z miejsc (Pedrógão Grande) wystąpienia tragicznych w skutkach pożarów, które nawiedziły Portugalię w roku 2017. Bilans tych dramatycznych wydarzeń to 119 ofiar śmiertelnych, 442 000 ha spalonej powierzchni oraz tysiące zniszczonych domostw i innych obiektów infrastruktury. Poglądowy materiał fotograficzny i prasowy odnośnie pożarów w Portugali i Hiszpanii z roku 2017 można obejrzeć tu: 
https://www.nytimes.com/2017/10/16/world/europe/portugal-spain-fires.html

   Materiał filmowy dotyczący całej konferencji dostępny jest pod linkiem: 
https://drive.google.com/file/d/1OkWODWA0Zo2THHaEqOG9E6K9L1_TBjV5/view?usp=sharing

   Pełne treści referatów dostępne są pod linkiem:
https://drive.google.com/file/d/19yLdp92TS5wVNt_mKgy7cQUigGlkNgTY/view?usp=sharing

   Ubiegłoroczne oraz tegoroczne katastrofalne pożary szczególnie w Europie (Portugalia, Grecja, Szwecja) i USA (Kalifornia) pokazują jak istotne jest zorganizowanie  systemu ochrony przeciwpożarowej lasów, który byłby w stanie skutecznie przeciwdziałać zagrożeniu pożarowemu, które z powodu zmian klimatycznych i sposobu gospodarowania lasami ma tendencję narastającą. Dużą rolę w zapobieganiu tym negatywnym zjawiskom przypisuje się badaniom naukowym i ich utylitarności. Dlatego w przyszłym roku w dniach 29 kwietnia – 3 maja  zostanie zorganizowana największa jak dotąd światowa konferencja  naukowa pt. „Fuels of Today: Fire Behavior of Tomorrow", odbywająca się jednocześnie w Australii, Europie i USA. Informację o tym wydarzeniu można znaleźć pod linkiem: 
http://marseilles.firebehaviorandfuelsconference.com/

 

Treść i zdjęcia: Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu

TAGI: lopl ibl ochrona ppoż forestfire współpraca zagraniczna


Więcej Informacji

Awanse naukowe pracowników IBL maj 2021

20 maja 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne dr. inż. Marcinowi Kliszowi....więcej »

Pada czy nie pada, PPOŻ ściółkę bada

Wiosenna pogoda dopiero od kilku dni zaczęła traktować nas łaskawiej i wraz ze zwiększoną ilością promieni słonecznych niestety przybyło od razu pożarów lasu....więcej »

Zapomniane ślady w Puszczy

Zapraszamy do obejrzenia filmu dokumentalnego pt. „Zapomniane ślady w Puszczy” związanego z badaniami na terenie polskiej części Puszczy Białowieskiej – obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO....więcej »

Nadanie stopnia doktora habilitowanego Pani Marzenie Niemczyk

18 marca 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa w głosowaniu tajnym jednogłośnie podjęła uchwałę o nadaniu dr inż. Marzenie Niemczyk stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne....więcej »