Więcej Informacji

Spotkanie opłatkowo-noworoczne z emerytowanymi pracownikami Instytutu

14 stycznia 2009 r. w Sękocinie wzorem lat ubiegłych odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne dyrekcji i przedstawicieli związków zawodowych Instytutu Badawczego Leśnictwa z jego emerytowanymi pracownikami....więcej »

Nie chcemy wygrać z przyrodą

W dniu 15 stycznia 2009 r. w IBL w Sękocinie Starym odbyło się seminarium "Lasy Beskidu Śląskiego i Żywieckiego - zagrożenie, nadzieja"....więcej »

Wpływ imisji przemysłowych Elektrowni Kozienice na środowisko leśne

W dniu 17 grudnia 2007 r. w Elektrowni „Kozienice”, największej opalanej węglem kamiennym w Polsce, w obecności Dyrektora ds. Technicznych mgr inż. Krzysztofa Zborowskiego, Kierownika Działu Ochrony Środowiska mgr inż. Kazimierza Pardyki i Kierownika Pracowni Pomiarów mgr inż. Rajmunda Mączyńskiego miał miejsce odbiór kolejnej dokumentacji naukowej dotyczącej wpływu imisji przemysłowych na środowisko leśne....więcej »

Seminarium - Instrukcja Natura 2000

W dniu 15 grudnia 2008 r. w IBL odbyło się seminarium, na którym przedstawiono postępy prac nad realizacją projektu pt. "Instrukcja sporządzania planu zarządzania (ochrony) obszarami Natura 2000 na terenach leśnych" zleconego przez DGLP....więcej »