Więcej Informacji

Lasy i leśnictwo Kazachstanu

W dniu 28 lipca 2008 r. w Sali Konferencyjnej IBL w Sękocinie Starym odbył się odczyt nt. "Lasy i leśnictwo Kazachstanu"....więcej »

Jubileusz 75-lecia (1930-2005) Instytutu Badawczego Leśnictwa

Uroczystości Jubileuszowe 75-lecia działalności Instytutu Badawczego Leśnictwa na rzecz polskich lasów i gospodarki leśnej zostały zapoczątkowane w 2005 r. uroczystym posiedzeniem Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa (czerwiec), na którym IBL uhonorowany został przez V Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN prestiżowym Medalem im. M. Oczapowskiego....więcej »