Więcej Informacji

Spotkanie opłatkowo-noworoczne z emerytowanymi pracownikami Instytutu

10 stycznia 2008 r. wzorem lat ubiegłych odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne dyrekcji i przedstawicieli związków zawodowych działających w Instytucie Badawczym Leśnictwa z emerytowanymi pracownikami Instytutu....więcej »

Regulacje prawne i finansowe oraz działania w zakresie leśnictwa w ramach polityk Unii Europejskiej

Nakładem Instytutu Badawczego Leśnictwa ukazała się książka autorstwa: Stanisława Zająca, Adama Sikory i Wojciecha Rzewuskiego pt. „Regulacje prawne i finansowe oraz działania w zakresie leśnictwa w ramach polityk Unii Europejskiej”....więcej »

Wizyta Zespołu Szkół Leśnych z Biłgoraja

W dniu 19 grudnia 2007 r. IBL w Sękocinie Starym gościł grupę około 50 uczniów z Zespołu Szkół Leśnych z Biłgoraja. Podczas dwugodzinnego pobytu w Instytucie młodzież miała okazję zapoznać się z zakresem badań prowadzonych w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych i Zakładzie Siedliskoznawstwa oraz zasadami korzystania z zasobów bibliotecznych IBL....więcej »